Kullanım Şekli:

Günlük doz 2-3×2-3 püskürtmedir. Tedavi süresi 3-5 gündür.

Endikasyonları:

Rinit ya da sinüzitlerin neden olduğu nazal konjesyonun giderilmesinde;
soğuk algınlığında (burun tıkanıklığını gidermek ve önlemek amacı
ile); paranazal sinüslerin hastalıklarında (sinüzit) salgının drenajı
için; orta kulak iltihabında, nazofarinks mukozasının dekonjesyonu
için yardımcı tedavi olarak ve rinoskopiyi kolaylaştırmak için
kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Formüldeki maddelere karşı hassas olan hastalar kullanmamalıdır.
Ayrıca diğer vazokonstriktörler gibi transfenoidal hipofizektomiden
sonra kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Sempatomimetik maddelere reaksiyon gösteren hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır. Kronik soğuk algınlığında, sürekli olarak 4-5 günden
fazla kullanılmamalıdır. Baş bölgesinde cerrahi müdahale geçiren
hastalar, doktorun vereceği talimata göre kullanmalıdır. Gebelikte
kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

Duyarlılık belirtisi olarak nadiren uyku bozukluğu veya sersemliğe
neden olabilir. Nadiren burunda ve boğazda yanma, lokal irritasyon,
bulantı, başağrısı gibi yan etkiler görülebilir.