yanık ilacı yanık ilacı ilaç isimleri

LİDESTOL (Jel)

Kullanım Şekli: Hasta bölge iyice temizlendikten sonra jel yedirilerek sürülür, ayrıca kullanım sırasında steril gazlı bez kullanılması önerilir. Diş hekimliğinde ağız mukozası önceden kurulandıktan sonra tatbik edilmeli ve 36 saati aşmayan sürelerde uygun periyotlarla kullanılmalıdır. Bir günde üç tüpten fazla jel kullanılmaması gerekir. Lidestol Jel deriden su ile yıkanarak temizlenebilir. Uygulama sırasında yanma hissi oluşursa uygulanan […]

Leave a Comment

PİLO-CURA (Losyon)

Kullanım Şekli: Günde 1-2 defa friksiyon şeklinde uygulanır. Endikasyonları: Cilt, mukoza ve yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında, cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda, vücut boşlukları, mesane, uretra ve vajinal duşlarda endikedir. Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir. Vücut boşluklarının irrigasyonu veya derin yaralarda kullanım için mutlak enjeksiyonluk steril su ile dilüe edilmelidir. Kontrendikasyonları: İrritasyon ve […]

Leave a Comment

SİLDER (Sprey)

Kullanım Şekli: Silder Sprey uygulamasından önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Yaranın üzerine günde bir, iki ya da daha fazla sayıda sıkılır. Endikasyonları: Yanık yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında, gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar ve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyon ve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Sulfonamid tedavisinin kernikterus ihtimalini artırdığı bilindiğinden, hamileliğin son döneminde, prematürelerde […]

Leave a Comment

SİLVERDİN (Krem)

Kullanım Şekli: Yara ve yanık bölgesi temizlendikten sonra ince bir tabaka halinde günde 1-2 defa uygulanır. Endikasyonları: Yanık yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında, gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar ve funguslarla enfekte olan yanıkların tedavisinde, diğer cilt lezyon ve yaralarının profilaksi ve tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Sulfonamid tedavisinin kernikterus ihtimalini artırdığı bilindiğinden, hamileliğin son döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük […]

Leave a Comment

SOLİYOD (Çözelti)

Kullanım Şekli: İhtiyaç duyulduğunda, deriye birkaç dakika, mukoza ve yaralara ise ihtiyaca uygun bir süre tatbik edilmelidir. Cilde sürülerek veya sprey halinde uygulanarak tatbik edilebilir. Endikasyonları: Antiseptik ve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yara dezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi, mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Nontoksik nodüler guatrda ve aşırı iyot […]

Leave a Comment

VEMCAİNE (Sprey)

Kullanım Şekli: Vemcaine %10 Pump Sprey, mukozalarda yaklaşık 10-15 dakika devam eden lokal anestezi sağlamak için kullanılır. Uygulama bölgesine bağlı olarak anestezik etkisi 1-5 dakika içinde ortaya çıkar. Ölçülü pompa valfi her kullanımda 10 mg lidokaini sağlar. Otolaringoloji: Maksiller sinüs ponksiyonunda ve küçük cerrahi girişimlerde 3 ölçülü doz. Parasentez: 3 ölçülü doz. Obstetrik: Doğum sırasında […]

Leave a Comment

VIALEBEX (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Doz her vakaya göre ayrı düzenlenir. Hipovolemi ile ilişkili hipoproteinemide, toplam protein konsantrasyonları infüzyon sonrasında kontrol edilmelidir. Çocuklarda hipovoleminin tedavisinde normal doz 1-2 g/kg’dır. Ürün tercihen %10 albumin şeklinde uygulanmalıdır (çocuğun veya yeni doğanın kan sodyum konsantrasyonuna bağlı olarak izotonik solüsyonda 1/2 oranında seyreltildikten sonra). Yeni doğan sarılığının önlenmesinde, 1/2 oranında seyreltildikten sonra, kilo […]

Leave a Comment

VİOJEN (Solüsyon)

Kullanım Şekli: Günlük doz 3-4 uygulama şeklindedir. Tatbikler ucu pamuklu kürdanlarla yapılır. Endikasyonları: Antiseptik etkilidir. Yanık, nekrotik cilt enfeksiyonları, ağız epitelinde görülen pamukçuk ve aft gibi hastalıkların tedavisinde endikedir.

Leave a Comment

XYLOCAINE %2 (Jel)

Kullanım Şekli: 12 yaşın altındaki çocuklarda uygulanacak doz 6 mg/kg’ı aşmamalıdır. 24 saat içinde en fazla 4 kez uygulanmalıdır. Erişkin erkeklerde yüzeyel üretra anestezisi: Erkeklerde yeterli analjezi için 20 ml jel gerekir. Jel yavaşça hastada dolgunluk hissi oluşana kadar veya tübün yarısı boşalıncaya kadar uygulanmalıdır. Jelin kalan bölümü de uygulandıktan sonra koronaya bir kaç dakika […]

Leave a Comment

ZEFOL (Solüsyon)

Kullanım Şekli: Ameliyat öncesi deri dezenfeksiyonu ve termometre, kateter, metalik cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda 1 litre suya 10 cc; idrar kesesi ve üretra yıkamalarıyla  göz ve kulak yıkamalarında 1 litre suya 1 cc; enfekte derin yaralarda 3 litre suya 10 cc; vajina duşu ve yıkamalarında 1 litre suya 2-5 cc; mukoza ve soyulmuş derilerin dezenfeksiyonunda 1 […]

Leave a Comment