şizofreni ilaç isimleri şizofreni ilaç isimleri ilaç isimleri

RİCUS (Oral Solüsyon)

Kullanım Şekli: Şizofreni: Risperidon tedavisine günde 2 kere 1 mg ile başlanır ve 2. gün 2 kere 2 mg, 3. gün de 2 kere 3 mg verilerek hedeflenen doz olan günde 6 mg’a erişilir. Bundan sonraki doz arttırmaları ve azaltmaları birer hafta ara ile yapılmalı ve her defasında doz 1-2 mg’dan fazla değiştirilmemelidir. Alternatif olarak […]

Leave a Comment

ZELDOX (Kapsül)

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Şizofreni: Akut tedavide tavsiye edilen doz yemeklerle birlikte günde 2 defa 40 mg’dır. Günlük doz, bireysel klinik duruma göre maksimum günde 2 defa 80 mg’a kadar artırılabilir. Gerekliyse tavsiye edilen maksimum günlük doza en erken tedavinin 3. gününde ulaşılabilir. İdame tedavisinde hastalara en düşük etkin doz verilmelidir, çoğu vakada günde 2 defa […]

Leave a Comment

ZEPRİD (Kapsül)

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Psikosomatik hastalıklarda günde 100-200 mg. Günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Endikasyonları: Akut psikozlar, kronik psikozlar (şizofreni, şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı durumlar; paranoid durumlar, kronik halüsinasyonlu psikozlar). Kontrendikasyonları: Sülpiride ya da bileşimindeki diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık; prolaktine bağımlı tümörler (örneğin, hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri); bilinen ya da kuşkulu feokromositomada […]

Leave a Comment

ZEPRİD (Ampul)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde akut ve kronik psikozların tedavisinde başlangıçta 200-800 mg/gün dozunda 2 hafta süre ile i.m. yoldan uygulanır. Hastalardaki bulgular düzelmeye başladığında oral tedaviye geçilir. Endikasyonları: Akut psikozlar, kronik psikozlar (şizofreni, şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı durumlar; paranoid durumlar, kronik halüsinasyonlu psikozlar). Kontrendikasyonları: Sülpiride ya da bileşimindeki diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık; prolaktine bağımlı […]

Leave a Comment

ZYPREXA (IM Flakon)

Kullanım Şekli: Sadece intramüsküler kullanım içindir. Olanzapin için önerilen maksimum başlangıç dozu, tek i.m. enjeksiyon olarak uygulanan 10 mg’dır. Kişinin klinik durumuna göre daha düşük bir doz (5-7.5 mg) uygulanabilir. Kişinin klinik durumu baz alınarak ilk enjeksiyondan 2 saat sonra 5-10 mg’lık ikinci bir enjeksiyon uygulanabilir. Günlük maksimum olanzapin dozu, 24 saatlik herhangi bir süre […]

Leave a Comment

ZYZAPİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Şizofreni: Tedaviye günde 5-10 mg’lık doz ile başlanır ve birkaç gün içinde günde 10 mg’lık doza erişmek hedeflenir. İlaç günde 1 kere ve yemek saatleri gözetilmeksizin alınır. Doz ayarlaması gerektiğinde artırma veya azaltma işlemi 5 mg’lık doz fraksiyonu ile, en az 1 hafta ara ile yapılmalıdır. İlacın antipsikotik etkisi 10-15 mg’lık doz aralığında […]

Leave a Comment

DOGMATİL Tablet

Kullanım Şekli: Amaç etkili en düşük doza ulaşmaktır. Günlük erişkin dozu 200-1000 mg’dır. Endikasyonları: Akut psikozlar, kronik psikozlar (şizofreni, şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı durumlar; paranoid durumlar, kronik halüsinasyonlu psikozlar). Kontrendikasyonları: Sülpiride ya da bileşimindeki diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık; prolaktine bağımlı tümörler (örneğin, hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri); bilinen ya da kuşkulu feokromositomada […]

Leave a Comment

ZYPREXA VELOTAB Dilaltı Tablet İlacı

Olanzapin, şizofreninimnakut ve idame tedavisinde ve pozitif ile negatif belirtilerinin önde geldiği diğer psikozlarda endikedir. oLnazapin başlangıç tedavisine olumlu yanıt veren hastalarda devam eden tedavi boyunca klinik düzelmenin idamesinde endikedir. Uyarı ve Önlemleri Zyprexa tabletleri laktoz içerir.Gebelik:Gebe kadınlarda yeterli kontrol grubuna yer verilerek yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Laktasyon:Olanzapinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. […]

Leave a Comment