sistit ilaçları isimleri sistit ilaçları isimleri ilaç isimleri

METOPRİM (Tablet)

Kullanım Şekli: Ortalama günlük doz çocuklarda 6 mg trimetoprim ve 30 mg sulfametoksazol hesabıyla sabah ve akşam olmak üzere ve erişkinlerdeyse 2×2 tablet veya 2×1 forte tablettir. Endikasyonları: Trimetoprim ve Sülfametoksazol kombinasyonun antibakteriyel etki alanı streptokoklar, stafilokoklar, pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Neissseria, E.coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Bordotella, Salmonella, Klebsiella/Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, […]

Leave a Comment

NETURONE (Efervesan Granül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda yemeklerden sonra ve yatmadan önce 4×1 g (2 poşet veya 2 ölçek), 6-12 yaş arası çocuklarda 4×0.5 g (1 poşet veya 1 ölçek) ve 2-6 yaş arası çocuklarda 50 mg/kg’dır. Endikasyonları: Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları […]

Leave a Comment

NOROXİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: İdrar Yolu Enfeksiyonları: 400 mg, 7-10 gün, günde iki kez. Komplikasyonsuz Akut Sistit: 400 mg, 3-7 gün, günde iki kez. Kronik Nükseden İdrar Yolu Enfeksiyonları: 400 mg, 12 haftaya kadar, günde iki kez. Akut Bakteriyel Gastroenterit: 400 mg, 5 gün, günde iki kez. Akut Gonokoksik Üretrit, Farinjit, Proktit, Servisit: 800 mg tek doz. […]

Leave a Comment

OKSOLİN (Enterik Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz sabah ve akşamları birer tablettir. Tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Endikasyonları: Kinolon grubu antibakteriyel olan oksolinik asit Gram negatif bakterilerin büyük çoğunluğu ile, bazı Gram pozitif bakterilere etkili, bakterisit özelliktedir. Akut veya tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, sistit, piyelonefrit, üretrit, prostatit, üriner sistem operasyonları ve endoskopik muayene sonrasında ve sonda taşıyan hastaların tedavisinde […]

Leave a Comment

PİPRAKS (Flakon)

Kullanım Şekli: Ciddi ve komplikasyonlu enfeksiyonlarda Pipraks’ın i.v. yoldan, daha az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlarda i.m. veya i.v. yoldan uygulanabilir. Yetişkinler: İntravenöz Uygulama (Enjeksiyon ya da Perfüzyon): Az Şiddetli ya da Komplikasyonsuz Enfeksiyonlar (Genitoüriner ve Solunum Yolu enfeksiyonları dahil): İntravenöz yoldan günde 100-150 mg/kg. Normal doz 6-8 saatte bir 2 g ya da her 12 […]

Leave a Comment

ÜRİSPAS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 3×1-2 film tablettir. Endikasyonları: Sistit, üretrit, üretrosistit, prostatit ve üretrotrigonit gibi üriner sistem enfeksiyonlarında görülebilen dizüri, noktüri, suprapubik ağrı, sıkışma, sık idrara gitme, inkontinans gibi semptomların giderilmesinde endikedir. Etkisi semptomatiktir. Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile uyumludur ve birlikte kullanılabilir. Kateterizasyon, sistoskopi veya bunlardan önce uygulanmış kalıcı katater ile […]

Leave a Comment

URFAMYCİN (Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde üç eşit doza bölünen 1.5 g’dır. Tifo ve başka salmonelozlarda bu doz daha da yükseltilebilir (ilk 5-6 gün içinde günde 3 mg’a kadar). Çocuklar için önerilen günlük doz 30 mg/kg’dır. Ağır olgularda tedavinin ilk haftasında bu doz 50 mg/kg’a kadar yükseltilebilir. Endikasyonları: S. Typhi’nin neden olduğu akut enfeksiyonlar ve Salmonella […]

Leave a Comment

URON (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz yemeklerden sonra alınan 3×1 tablettir. Endikasyonları: Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Kontrendikasyonları: Böbrek ve karaciğer […]

Leave a Comment