sistit ilacı sistit ilacı ilaç isimleri

OKSOLİN (Enterik Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz sabah ve akşamları birer tablettir. Tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Endikasyonları: Kinolon grubu antibakteriyel olan oksolinik asit Gram negatif bakterilerin büyük çoğunluğu ile, bazı Gram pozitif bakterilere etkili, bakterisit özelliktedir. Akut veya tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, sistit, piyelonefrit, üretrit, prostatit, üriner sistem operasyonları ve endoskopik muayene sonrasında ve sonda taşıyan hastaların tedavisinde […]

Leave a Comment

ÜRİSPAS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 3×1-2 film tablettir. Endikasyonları: Sistit, üretrit, üretrosistit, prostatit ve üretrotrigonit gibi üriner sistem enfeksiyonlarında görülebilen dizüri, noktüri, suprapubik ağrı, sıkışma, sık idrara gitme, inkontinans gibi semptomların giderilmesinde endikedir. Etkisi semptomatiktir. Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile uyumludur ve birlikte kullanılabilir. Kateterizasyon, sistoskopi veya bunlardan önce uygulanmış kalıcı katater ile […]

Leave a Comment

URİSEPTİN (Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 4×1-2 kapsül ve çocuklarda 4 eşit kısımda uygulanan 5-7 mg/kg’dır. Endikasyonları: Nitrofurantoin, akut ve kronik piyelit, piyelonefrit, sistit, üretrit, prostatit, bakteriüri tedavisinde endikedir. İdrar yolları enfeksiyonlarının en sık görülen amilleri E. coli, Enterococcus, Stapylococcus aureus ve bazı Proteus suşları özellikle nitrofurantoine duyarlıdır. Disk veya tüp dilüsyon tekniğiyle Klebsiella aerobacter ve […]

Leave a Comment

URFAMYCİN (Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde üç eşit doza bölünen 1.5 g’dır. Tifo ve başka salmonelozlarda bu doz daha da yükseltilebilir (ilk 5-6 gün içinde günde 3 mg’a kadar). Çocuklar için önerilen günlük doz 30 mg/kg’dır. Ağır olgularda tedavinin ilk haftasında bu doz 50 mg/kg’a kadar yükseltilebilir. Endikasyonları: S. Typhi’nin neden olduğu akut enfeksiyonlar ve Salmonella […]

Leave a Comment

UROMITEXAN (Ampul)

Kullanım Şekli: Oksazofosforin dozunun %20’sine denk gelecek şekilde hesaplanan Uromitexan dozu Oksazofosforin ile aynı zamanda 4 saat ve 8 saat sonra verilir. Endikasyonları: İfosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalarda görülen hemorarjik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksik etkilerin profilaksisinde kullanılır. Kontrendikasyonları: Mesna ve diğer tiyol bileşiklerine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Uyarılar: Kanser hastaları ile […]

Leave a Comment

URON (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz yemeklerden sonra alınan 3×1 tablettir. Endikasyonları: Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Kontrendikasyonları: Böbrek ve karaciğer […]

Leave a Comment

CEFATIN

Duyarlı E.coli, Klebsiella, Proteus, Providencia, H. influenza, Branhamella, N. gonorrhoeae, Staphylococ, Streptococ ve anaerob kok ve basillerin neden olduğu; Akut ve kronik bronşit, gonore, KBB enfeksiyonları özellikle otitis media, piyelonefrit, sistit, üretrit gibi özellikle gebelikte görülen üriner sistem enfeksiyonlarında tedavisinde endikedir. YAN ETKİLERİ: Diyare, bulantı, kusma, kaşıntı, ürtiker ve allerjik döküntüler gibi yan etkiler görülebilir. […]

Leave a Comment

CECLOR

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; Brontit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, farenjit, kronik brontitin aktif devreleri, otit, piyelonefrit,, pneumoni, sistit, tonsillitte endikedir. YAN ETKİLERİ: Kloramfenikole karşı aşırı duyarlılık, kemik iliği displazisi riski. UYARI VE ÖNLEMLER: Penisillin ve Sefalosporinlere duyarlı kitilerde kullanılmaz. Gebelerde kullanılmaz. Bazı laboratuvar testlerinin (Coombs testi, idrarda glikoz vb.) sonuçlarını etkileyebilir. Böbrek yetmezliği olanlarda […]

Leave a Comment