siroz ilaçları siroz ilaçları ilaç isimleri

REBETOL (Kapsül)

Kullanım Şekli: Oral yoldan hergün 1000-1200 mg dozunda iki doza bölünmüş olarak (sabah ve akşam), haftada üç defa (gün aşırı) 3 milyon IU dozunda Interferon alfa-2b enjektabl çözeltisi ile kombine olarak uygulanır. Önerilen dozu hastanın vücut ağırlığına bağlıdır: Kilosu 75 kg veya daha az olan hastalara sabah 2 adet 200 mg kapsül ve akşam 3 […]

Leave a Comment

RIBASPHERE (Kapsül)

Kullanım Şekli: Ribavirin/interferon alfa-2b Kombinasyon Tedavisi: Yetişkinler: 18 yaş ve üzerindeki hastalarda Ribasphere Kapsülün önerilen dozları hastanın vücut ağırlığına bağlıdır. Daha önce interferon tedavisi almamış hastalarda önerilen tedavi süresi 24-48 haftadır. 24 haftalık tedavi sonrasında virolojik cevap değerlendirilmelidir. HCV-RNA’sı 24 haftaya kadar olan tayin limitlerinin altında kalan herhangi bir hastada tedavi kesilmelidir. Önceden tedavi almamış […]

Leave a Comment

SOMATOSAN (Ampul)

Kullanım Şekli: Tedaviye 3.5 mcg/kg olacak şekilde yavaş i.v. enjeksiyon ile (1 dk’dan daha uzun) başlanır. Tedaviye 3.5 mcg/kg/saatlik i.v. infüzyon ile devam edilir. Genelde tedavi 5 günü aşmamalıdır. Post-operatif pankreatik ve duodenal fistül sekresyonunun azaltılması için uygulanan destek tedavisinde 14 günden fazla bir süre için uygulanmamalıdır. İstisnai durumlarda tedavi 25 gün sürebilir. Tedavinin tekrarından […]

Leave a Comment

VİRON (Kapsül)

Kullanım Şekli: Yetişkinler: İkiye bölünmüş dozlar halinde günde iki defa (sabah ve akşam) günlük toplam 1000-1200 mg dozunda, haftada üç defa (gün aşırı) 3 milyon IU dozunda interferon alfa (2a, 2b) ile birlikte kullanılmalıdır. Ribavirin dozu hastanın vücut ağırlığına göre ayarlanır. 75 kg ve altı: Sabah 2×200 mg, akşam 3×200 mg. >75 kg: Sabah 3×200 […]

Leave a Comment