Kullanım Şekli: Erişkinlerde: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez, 400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2 kez, 800 mg kullanılır. Akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde 1 g probenesit ile birlikte verilmelidir. Çocuklarda: 12 saatte bir-iki eşit doz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir. Böbrek yetersizliğinde doz: Glomerüler Filtrasyon Oranı (GFR) 30 […]