salmonella tedavisi salmonella tedavisi ilaç isimleri

SANSET (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz hastalık durumuna göre 2×250-500 mg’dır. Tedavi süresi 5-14 gündür. Endikasyonları: Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. Siprofloksasine değişik derecede duyarlı patojenler: Neisseria, […]

Leave a Comment

SİFLOKS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Üriner sistem enfeksiyonlarında erişkin dozu 12 saatte bir 250 mg tek tablettir. Ancak, komplike üriner sistem enfeksiyonlarında bu doz 12 saatte bir 500 mg’a çıkartılabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında, deri ve ilgili dokuların enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarındaysa mutad doz 12 saatte bir 500 mg’dır. Bu enfeksiyonların daha ciddilerinde ise 12 saatte bir […]

Leave a Comment

SİPROSAN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz sistitte 2×250 mg, diğer tüm enfeksiyonlarda günde 2×500 mg, çok ciddi enfeksiyonlarda ise 2×750 mg’dır. Endikasyonları: Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. […]

Leave a Comment

SİPROBEL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz hafif enfeksiyonlarda 2×250 mg, orta şiddetli ve ağır enfeksiyonlarda 2×500-750 mg’dır. Tedavi süresi 5-14 gündür. Endikasyonları: Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. […]

Leave a Comment

SİSPRES (Film Tablet)

Kullanım Şekli: İdrar yolu enfeksiyonlarında, 12 saatte bir 250-500 mg; sistemik enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 500-750 mg kullanılır. Kemik ve eklem enfeksiyonlarında tedaviye 4-6 hafta devam edilir. Tedavi sırasında kreatinin klirensi 20 ml/dakikanın altına düşerse doz yarıya düşürülmelidir. Endikasyonları: Siprofloksasine duyarlı patojenler: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitif ve […]

Leave a Comment

TAZOCIN (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki normal böbrek fonksiyonlarına sahip çocuklar için genel dozaj her sekiz saatte bir 4.5 g Tazocin’dir. Toplam günlük doz, enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her altı veya sekiz saatte bir 2.25-4.5 g Tazocin uygulanabilir. İntravenöz doz, börek yetmezliği olan hastalardaki renal fonksiyon bozukluğunun derecesine göre ayarlanmalıdır. Hemodiyaliz hastaları […]

Leave a Comment