Kullanım Şekli: Safra taşlarının eritilmesinde: Günlük dozaj, vücut ağırlığına göre 2-5 kapsül arasında değişmektedir (vücut ağrlığına göre 10 mg/kg/gün ursodeoksikolik asit hesabı ile). Primer Biliyer Siroz’da günlük dozaj vücut ağırlığına göre 2-5 kapsül arasında değişmektedir (10-12 mg/kg/gün). Endikasyonları: Safra kesesi fonsiyonlarının devam ettiği hastalarda radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarının eritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya […]