romatizmal ilaç isimleri romatizmal ilaç isimleri ilaç isimleri

MEDNAP (Tablet)

Kullanım Şekli: Primer dismenore, akut tendinit ve bursit gibi hafif ve orta şiddetteki ağrılarda başlangıç dozu 500 mg’dır. Arkasından 12 saatte bir 500 mg veya her 6-8 saatte bir 250 mg verilir. Total günlük doz 1250 mg’ı geçmemelidir. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilizan spondolit olgularında; yetişkinler için önerilen günlük doz, günde 2 kez sabah ve […]

Leave a Comment

DİPROSPAN Ampul

Kullanım Şekli: Sistemik Uygulama: Tedaviye 1-2 ml ile başlanır ve gerektiğinde tekrarlanır. İntramüsküler enjeksiyon, derin intragluteal olarak uygulanır. Uygun tedavilerle kontrol altına alınmış olan lupus eritematosus ve status asthmaticus gibi ağır durumlarda 2 ml ile başlanması gerekebilir. Dermatolojik hastalıkların büyük çoğunluğu, alınan yanıta göre tekrarlanan 1 ml’lik i.m. enjeksiyonları, etkili bulunmuştur. Bronşiyal astım, saman nezlesi, […]

Leave a Comment

DİCLOFLAM Draje

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Bir kural olarak başlama dozu yetişkinlerde günde 100-150 mg’dır. Orta şiddetteki vakalarda ve 14 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 1-2 draje yeterlidir. Günlük doz, 2 ve 3 defada verilir. Primer dismenorede genellikle günlük doz 50-100 mg’dır. Başlama dozu gerekirse 50-100 mg’dan menstrüel siklusta maksimum 200 mg’a yükseltilmelidir. Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve […]

Leave a Comment

BARALGIN-M İlacı

BARALGIN-M Ateşli hastalıklar, baş ağrısı, böbrek ve safra kesesi kolikleri, grip, lumbago, miyalji, nevralji, romatizma, siyataljide endikedir. Yan etkileri; Şok tablosu, soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunum güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir.Yüzde şişkinlik, kaşıntı, kalp bölgesinde darlık hissi, nabızda artış olabilir.Çok yüksek ateş olanlarda ve iv enjeksiyonda kan basıncında düşme görülebilir.Nadir olanlarda […]

Leave a Comment