reflü ilaçları isimleri reflü ilaçları isimleri ilaç isimleri

LANZEDİN (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi: Önerilen doz 4 hafta süre ile günde 1 kere 30 mg’dır. Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi: Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1 g ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde 2 kere 10-14 gün süre ile verilir. İkili tedavi: 30 mg lansoprazol ve 1 g […]

Leave a Comment

LOSEC (Flakon)

Kullanım Şekli: Oral tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, örneğin ağır hastalarda önerilir. İntravenöz yoldan günde bir kez 40 mg kullanılır. İntravenöz enjeksiyon mide asiditesini hızla düşürür ve mide asiditesi 24 saat süreyle ortalama %90 azalır. Zollinger-Ellison sendromunda doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Daha sık ve daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. Enjeksiyon yavaş olarak dakikada 4 ml’den fazla […]

Leave a Comment

NEXIUM (Enterik Kaplı Pellet Tablet)

Kullanım Şekli: Gastroözofageal refluks hastalığı: Erosif refluks özofajitinin tedavisinde: Dört hafta süreyle günde bir defa 40 mg. İlk kürde tam iyileşme sağlanamayan ya da inatçı semptomları olan hastalarda 4 haftalık ek bir tedavi uygulanır. Nükslerin önlenmesi için iyileşmiş refluks özofajitinin uzun süreli idame tedavisinde: Günde bir defa 20 mg. Gastroözofageal refluks hastalığının semptomatik tedavisinde: Özofajiti […]

Leave a Comment

NEVOFAM (Tablet)

Kullanım Şekli: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 40 mg, 4-8 hafta süreyle uygulanır ve daha sonra günde 20 mg ile 6 ay devam edilir. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce 4-6 hafta süreyle 40 mg’dır. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıçta 4×20 mg ve daha sonra artırılan dozlar uygulanır. Endikasyonları: Mide ülseri, duodenum ülseri, […]

Leave a Comment

NOTİDİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 4-8 hafta süreyle 1 tablet ve daha sonra 6 ay süreyle 1/2 tablet kullanılır. Benign mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce 5-6 hafta kullanılan 1 tablettir. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıçta 4×1/2 tablet ve daha sonra artırılan dozlar kullanılır. Endikasyonları: Mide ülseri, duodenum ülseri, mide ve duodenum […]

Leave a Comment

OMEPROL (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz gastrik ülser ve reflü özofajitte 1×1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1×2 kapsüldür. Duodenal ülser tedavisinde iki hafta süreyle 1×1 kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromunda günde 1×3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dır. 80 mg’ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir. Endikasyonları: Duodenum […]

Leave a Comment

OMEPRAZİD (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz gastrik ülser ve reflü özofajitte 1×1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1×2 kapsüldür. Duodenal ülser tedavisinde iki hafta süreyle 1×1 kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromunda günde 1×3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg’dır. 80 mg’ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir. Endikasyonları: Duodenum […]

Leave a Comment

OPAGİS (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Duodenol ülser ve gastrik ülserde; günde 1×30 mg kullanılır, tedavi süresi 4 haftadır. Reflü özofajit; günde 1×30 mg kullanılır, tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Zollinger-Ellison sendromu; […]

Leave a Comment

PARIET (Enterik Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkin, yaşlılar: Aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülserde öerilen doz günde 1 kez sabahları alınmak üzere 20 mg’dır. Aktif duodenal ülserde 4 haftalık tedavi yeterli olabilir. Ancak az sayıda hastada 2. bir 4 haftalık tedavi gerekebilir. Akut benign gastrik ülseri olan hastaların çoğu 6 haftada iyileşir. Yine az sayıda hastada 2. […]

Leave a Comment

PEPDİF (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 40 mg’lık tablet ya da sabah akşam 20 mg’lık birer tablet 4 hafta ve daha sonra 20 mg’lık tablet kullanılır. Selim mide ülserinde günlük doz gece yatmadan önce 6-8 hafta kullanılan 40 mg’dır. Zollinger-Ellison sendromunda başlangıçta 4×20 mg ve daha sonra artırılan dozlar kullanılır. Endikasyonları: Mide […]

Leave a Comment