Proton pompası inhibitörü Proton pompası inhibitörü ilaç isimleri

DEMEPRAZOL

Duodenum ülseri, Mide ülseri, Reflü ösofajit, Zollinger-Ellison sendromu, H2 antagonistleri ile tedaviye cevap vermeyen inatçı ülser vakalarının tedavisinde endikedir. YAN ETKİLERİ: Karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, baş ağrısı ve diyare deri döküntüleri anjiyoödem, aloperi, fotosensivite, bulanık görme, jinokomasti, reversibl mental konfüzyon, ajitasyon, depresyon ve halusinasyon gibi yan etkiler görülebilir. UYARI VE ÖNLEMLER: Etken maddeye […]

Leave a Comment

DEGASTROL

Duodenum ülseri Mide ülseri Reflü özofajitin kısa süreli tedavilerinde Zollinger – Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde. YAN ETKİLERİ: Diyare, konstipasyon,bulantı,baş ağrısı ve cilt döküntüsü. UYARI VE ÖNLEMLER: Preparat aç karnına kullanılmalıdır. Gebelerde,çocuklarda ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olan hastalarda günlük doz 30 mg’ı aşmamalıdır.

Leave a Comment