osteoartrit ilacı isimleri osteoartrit ilacı isimleri ilaç isimleri

NİMELİD (Tablet)

Kullanım Şekli: Önerilen doz günde 2 defa 100 mg’dır. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir. Endikasyonları: Nimesulid içeren sistemik formülasyonlar akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Nimesulide karşı bilinen duyarlılığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif gastrointestinal ülseri, karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Nimesulid çapraz alerjik reaksiyon […]

Leave a Comment

ORTHOVISC (Enjektör)

Kullanım Şekli: Diz osteoartritinde; 2 ml/hafta; birer hafta arayla, üç hafta süreyle kullanılmalıdır. 4-6 ay sonra, aynı doz tekrar edilmelidir. Sadece intraartiküler enjeksiyon içindir. Endikasyonları: Sinovyal sıvının geçici replasmanı ve desteklenmesi ile osteoartrite bağlı ağrının tedavisinde ve ağrının azaltılması ya da giderilmesiyle eklem hareketliliğinin artırılmasında kullanılır. Konservatif nonfarmakolojik tedaviler ve analjeziklere yanıt vermeyen diz osteoartriti […]

Leave a Comment

RELİFEX (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde gece yatarken tek doz olarak alınmak üzere 2 film tablettir. Semptomların ağır veya sürekli olması halinde veya akut alevlenme dönemlerinde, ek olarak 1 veya 2 film tablet, sabah dozu şeklinde verilebilir. Endikasyonları: Antienflamatuvar ve analjezik tedavi gerektiren osteoartrit ve romatoid artritte endikedir. Kontrendikasyonları: Aktif peptik ülser; ağır hepatik bozukluk (örneğin, […]

Leave a Comment

ULTRAFEN (Süspansiyon)

Kullanım Şekli: Bir yaşın altındaki ve 7 kg’dan az çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklar için tavsiye edilen günlük doz 20 mg/kg’dır. Bu doz bölünmüş dozlar halinde günde 3-4 defada verilir. Jüvenil romatoid artritte günlük doz kilo başına 40 mg’a kadar verilebilir. Bu doz bölünmüş dozlar halinde verilir. 30 kg’den hafif olan çocuklarda 24 saat boyunca verilen toplam […]

Leave a Comment