orta kulak iltihabı orta kulak iltihabı ilaç isimleri

LİNCOCİN (Ampul)

Kullanım Şekli: Hafif enfeksiyonlarda erişkin dozu günde 600 mg ve ağır enfeksiyonlarda 2×600 mg’dır. Çocuklarda hastalık durumuna göre günlük doz 10-20 mg/kg hesabıyla uygulanır. Endikasyonları: Linkomisin hidroklorüre duyarlı streptokok, pnömokok ve stafilokok gibi gram pozitif aerob ve anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Penisilinin kullanılmadığı yerlerde ve penisiline allerjisi olanlarda kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonlarında, osteomiyelitte, yumuşak […]

Leave a Comment

NAZE (Burun Spreyi)

Kullanım Şekli: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde her bir burun deliğine bir kez sıkılır. Günde 4 kezden fazla kullanılmamalıdır. Genel olarak, önerilen dozlar aşılmadan 3-5 gün gibi kısa bir süre için kullanılır. Endikasyonları: Rinit ya da sinüzitlerin neden olduğu nazal konjesyonun giderilmesinde; soğuk algınlığında (burun tıkanıklığını gidermek ve önlemek amacı ile); paranazal sinüslerin […]

Leave a Comment

PEDİMAT (Supozituvar)

Kullanım Şekli: Günlük ortalama doz 2-3 supozituvardır. Gece uykusuzluklarında yatmadan 1/2-1 saat önce 1 supozituvar tercihen dışkılamadan sonra uygulanır. Endikasyonları: Soğuk algınlığı, aşı sonrası reaksiyonlar, tonsillektomi sonrası rahatsızlıklar ve enjeksiyona bağlı (bronşit, faranjit, larenjit, ortakulak iltihabı gibi) ağrılı ve/veya ateşli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. Kontrendikasyonları: Aşırı duyarlılılarda ve porfirililerde kontrendikedir. Uyarılar: […]

Leave a Comment

PEN-OS (Şurup)

Kullanım Şekli: 1-6 yaş (10-22 kg): 3×2.5 ml. 6-12 yaş (22-38 kg): 3×5 ml. 12 yaşından büyük: 3×10 ml. Ağır durumlarda daha yüksek dozlar verilebilir. Genel olarak tedavinin, enfeksiyon belirtilerinin kaybolmasından sonra 2-3 gün daha sürdürülmesi önerilmektedir. Streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Streptokoksik enfeksiyonlar (ör: kızıl): Enfeksiyonu aldığından kuşkulanılan kişilere, tedavi dozunda […]

Leave a Comment

PENOKSİL (Şurup)

Kullanım Şekli: Günlük doz çocuklarda 4-6×1/2-1 ölçektir. Preparat yemeklerden 1 saat önce kullanılmalıdır. Endikasyonları: A, C, G, H, L ve M grubu streptokokların (D grubu -enterokoklar- dirençlidir) etken olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel; üst solunum yolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnömokoksik […]

Leave a Comment

PEN-OS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Tedavi amacıyla ortala doz: Erişkinlerde: Toplam günlük doz kilo başına 50.000 IU’dir. ÇocukIarda: (12 yaşına kadar olanlarda): Toplam günlük doz kilo başına 50-100 bin ünitedir. Korunma amacıyla: Hastanın yaşına göre belirlenen Pen-Os birim dozu günde 2 kez olmak üzere korunmanın şekline göre uzun süreli uygulanabilir. Tabletler bir miktar su ile alınmalıdır. Gerekli görülen […]

Leave a Comment

SANOCEF MR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sanocef MR Film Tablet oral yolla, aç veya tok karına alınabilir. Farenjit, bronşit, tonsilit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve alt idrar yolu enfeksiyonlarında önerilen doz günde 2 defa 375 mg’dır. Pnömoni tedavisinde önerilen doz günde 2 defa 750 mg’dır. 1.5 g/günlük dozunun 14 gün süreli kullanımının emniyeti klinik çalışmalarda ispatlanmıştır. 4 g/gün […]

Leave a Comment

OTİMİSİN (Damla)

Kullanım Şekli: Günlük doz 3-4×3-4 damladır. Bir hafta içinde tedaviden sonuç alınamadığı takdirde preparat kullanımına ara verilmelidir. Endikasyonları: Analjezik, antienflamatuvar ve antiseptik etkilidir. Dış kulak yolu abse ve füronkülleri, dış kulak yoluyla orta kulağın her türlü iltihabi hastalıkları ve bunlara bağlı kulak ağrılarıyla dış kulak yolunun dermitleri ve enfekte ekzemalarında endikedir. Kontrendikasyonları: Etken maddeye duyarlı […]

Leave a Comment

ZOLİN (Nazal Sprey)

Kullanım Şekli: Günlük doz 2-3×2-3 püskürtmedir. Tedavi süresi 3-5 gündür. Endikasyonları: Rinit ya da sinüzitlerin neden olduğu nazal konjesyonun giderilmesinde; soğuk algınlığında (burun tıkanıklığını gidermek ve önlemek amacı ile); paranazal sinüslerin hastalıklarında (sinüzit) salgının drenajı için; orta kulak iltihabında, nazofarinks mukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak ve rinoskopiyi kolaylaştırmak için kullanılır. Kontrendikasyonları: Formüldeki maddelere karşı […]

Leave a Comment

BİBAKRİM (Süspansiyon)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 2×1 tablet ve çocuklarda 6 mg trimetoprim/30 mg sulfametoksazol/kg hesabıyla sabah ve akşam uygulanır. Endikasyonları: Trimetoprim ve Sülfametoksazol kombinasyonun antibakteriyel etki alanı streptokoklar, stafilokoklar, pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Neissseria, E.coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Bordotella, Salmonella, Klebsiella/Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas cepacia, Pneumocystis carinii, Serratia marcescens, Yersinia ve […]

Leave a Comment