Gıdayı herhangi bir ticari amaçla kullanmayan en son gıda maddesi tüketicisi.