nevralji ilaçları nevralji ilaçları ilaç isimleri

NAPRADOL (Film tablet)

Kullanım Şekli: Hafif ve orta derecede ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit tedavisinde; başlangıç dozu olarak 2 adet 275 mg’dır. Bu dozu takiben her 6-8 saatte bir 275 mg’lık tablet şeklindedir. Günlük toplam doz 1375 mg’ı geçmemelidir. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilitte, başlangıç dozu 2 tane 275 mg’lık tablet veya bir adet sabah, […]

Leave a Comment

NAPONAL (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük ortalama doz 2×250-500 mg’dır. Maksimum günlük doz 1250 mg’dır. Akut gut tedavisinde başlama dozu 750 mg ve daha sonra nöbet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250 mg uygulanır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi […]

Leave a Comment

NAPRODEV (Jel)

Kullanım Şekli: Naprodev Jel günde 2-6 defa ağrılı bölgeye, tam olarak emilene kadar hafif hafif ovularak sürülür. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar […]

Leave a Comment

NAPREN (Tablet)

Kullanım Şekli: Başlangıç tedavisinde bölünmüş dozlar halinde günde toplam 750 mg, 3 hafta süreyle verilir. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi […]

Leave a Comment

NAPROSYN CR Tablet

Kullanım Şekli: Günde tek doz (sabah veya akşam) kullanılır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor […]

Leave a Comment

NAPRODEX Fort (Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit: Başlangıç tedavisi: Günlük doz 500-1000 mg olup, 12 saatlik aralıklarla 2 defada verilen 1-2 tablettir. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda, yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Naprodex Fort tablete geçilmesinin düşünüldüğü durumlarda, ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 750-1000 […]

Leave a Comment

NAPROTAB (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük ortalama doz 2×250-500 mg’dır. Maksimum günlük doz 1250 mg’dır. Akut gut tedavisinde başlama dozu 750 mg ve daha sonra nöbet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250 mg uygulanır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi […]

Leave a Comment

NEURONTIN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Epilepsi: 12 yaş üzerindeki hastalarda monoterapi ve ek tedavi: Gabapentinin etkin dozu günde 900-2400 mg’dır. Gereken idame dozunun ayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir. Alternatif olarak; ilk gün, günde 1 defa 300 mg, 2. gün günde 2 defa 300 mg (600 mg/gün) 3. gün, günde 300 mg (900 mg/gün) şeklinde bir doz […]

Leave a Comment

NEUVİTAN (Draje)

Kullanım Şekli: Büyüklere genellikle günde 1-2 draje verilir. Özellikle nevrit, nevralji, sinir felci, romatoid artrit, vb. sinir hastalıklarında günde 2-3 drajelik yüksek bir doz öğütlenir. Endikasyonları: Nevralji, siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit, periferik sinir felci, yüz felci, duyu bozuklukları, ameliyat sonrası sinir bozuklukları, diyabet, akut ya da kronik hepatit, sarılık, karaciğer sirozu, […]

Leave a Comment

NORAL (Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde günlük doz 3-4×1-2 tablet ve küçüklerde 3-4×1/4-1/2 tablet veya 3-4×1/2-3 ölçek şuruptur. Maksimum günlük erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 1.2 g’dır. Endikasyonları: Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi […]

Leave a Comment