Kullanım Şekli: Günlük doz 1-2 ampuldür. Enjeksiyonlar s.c, i.m. ve i.v. olarak uygulanabilir. Endikasyonları: Kolinerjik özelliktedir. Miyasteniya gravis, paralitik ileus, ameliyat sonrası idrar tutulmaları, periferik damar bozukluğu ve tıkanıklığı, barsak atonisi, hemipleji ve monopleji durumlarında kullanılır. Kontrendikasyonları: Neostigmin metilsülfata karşı aşırı duyarlığı olanlarda, peritonitte, gangrende ve intestinal kanalda ya da idrar yollarındaki tıkanıklığın mekanik nedenli […]