Kullanım Şekli: Tüylü hücreli lösemi: Başlangıç dozu: 16-24 hafta boyunca doz i.m. veya s.c. olarak 3 MIU/gün’dür. İntolerans gelişirse ya günlük doz 1.5 MIU’ye indirilmeli, ya enjeksiyonlar haftada 3 kez yapılmalı ya da bu iki yöntem birlikte uygulanmalıdır. İdame dozu haftada 3 kez s.c. veya i.m. yoldan 3 MIU şeklindedir. intolerans gelişirse haftada 3 kez […]