kanser ilaç isimleri kanser ilaç isimleri ilaç isimleri

UFT (Kapsül)

Kullanım Şekli: Standart olarak günde 300-600 mg tegafura (3-6 kapsül) eşdeğer dozda olacak şekilde, oral yoldan 2-3’e bölünmüş dozlar şeklinde uygulanır. Diğer antineoplastik ajanlarla kombine kullanılırken de aynı dozlarda uygulanır. Diğer kanser kemoterapilerinde olduğu gibi, UFT dozu hastanın toleransına göre artırılabilir (günde 600 mg’ı aşmayacak şekilde) veya azaltılabilir. Endikasyonları: Folinik asit ile birlikte metastatik kolorektal […]

Leave a Comment

MEGACE (Tablet)

Kullanım Şekli: Meme kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde 160 mg/gün; endometriyum kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde 40-320 mg/gün dozunda uygulanır. Megace’in etkinliğinin belirlenmesi için en az 2 aylık sürekli tedavi yeterli bir süre sayılmaktadır. Endikasyonları: İlerlemiş meme veya endometriyum kanserlerinin (tekrarlayan, cerrahi müdahalede bulunulamayan veya metastazlı hastalıklar) hafifletici tedavisi için endikedir. Cerrahi müdahale, […]

Leave a Comment

EPIRUBICIN (Flakon)

Kullanım Şekli: Monoterapi: Erişkinler için önerilen doz, 60-90 mg/m2’dir. İlaç i.v. olarak 3-5 dakikalık bir sürede enjekte edilmeli ve tedavi hastanın hematomodüler durumu da gözönüne alınarak, 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Kemik iliği fonksiyonu bozulmuş olanlara daha düşük dozlar uygulanması (60-70 mg/m2) önerilir. Bir devrede uygulanacak total doz, birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir. İlaç […]

Leave a Comment

ETHYOL (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde; başlangıc dozu, günde bir defa 910 mg/m2’dir. 15 dk’lık i.v. infüzyonu şeklinde verilir. Kısa süreli infüzyon şeklinde verilen ajanlarla kemoterapiden 30 dk önce uygulanmalıdır. İnfüzyon sırasında arteriyel kan basıncı denetlenmelidir. Sistolik kan basıncındaki düşüşe bağlı olarak infüzyon durdurulmalıdır. Eğer kan basıncı 5 dk içinde normale dönerse ve hasta asemptomatikse ilaca tekrar başlanabilir. […]

Leave a Comment

ENBREL (Flakon)

Kullanım Şekli: Enbrel tedavisi romatoid artrit, psoriatik artrit ve ankilozan spondilit tanı ve tedavisinde uzman bir doktor tarafından başlatılmalı ve takip edilmelidir. Her Enbrel 25 mg flakonu uygulamadan önce 1 ml enjeksiyonluk su içinde eritilmelidir. Yetişkinler (18 yaş ve üstü): 25 mg Enbrel’in subkutan enjeksiyon yolu ile haftada iki defa uygulanması (72 ila 96 saat […]

Leave a Comment

ELOXATİN IV (Flakon)

Kullanım Şekli: Yalnızca erişkinlerde kullanılır. Birinci seçenek tedavide önerilen doz, her iki haftada bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2’dir. Verilen doz tolerabiliteye bağlı olarak ayarlanabilir. Okzaliplatin her zaman fluoropirimidinlerden önce uygulanmalıdır. Okzaliplatin 250-500 ml %5’lik glikoz çözeltisi içinde, 2-6 saatlik bir sürede, intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Okzaliplatin , esas olarak rejimlere bağlı olarak 5- Fluorourasil’in […]

Leave a Comment

EBETAXEL (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Over kanserinin primer tedavisi: Tedavi kürleri arasında 3 haftalık intervallerle, 24 saatte uygulanan 135-175 mg/m2 paklitaksel ve bunu takiben 75 mg/m2 sisplatin uygulaması içeren bir kombinasyon rejimi önerilmektedir. Over ve meme kanserinin ikinci sıra tedavisi: Tedavi kürleri arasında 3 haftalık intervallerle, 3 saat içerisinde uygulanan 175 mg/m2’dir. İlerlemiş küçük hücreli olmayan akciğer kanseri […]

Leave a Comment

BLEOLEM (Ampul)

Kullanım Şekli: Total doz 300 mg’dır. Bu doz haftada 1-2 kez 10-20 mg/m2 olarak uygulanır. 400 mg total dozdan fazla kullanımlarda pulmoner toksisite insidansı şiddetle artacağından çok dikkatli olunmalıdır. Uygulamalar i.v., i.m., i.a. ve s.c. olarak gerçekleştirilir. Endikasyonları: Skuamöz Hücreli Kanserler: Deri kanserleri, baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri, uterus serviksi kanseri. Lenfomalar: Hodgkin hastalığı, retikülosarkom, lenfosarkom. […]

Leave a Comment

BLEOCIN-S (Ampul)

Kullanım Şekli: Total doz 300 mg’dır. Bu doz haftada 1-2 kez 10-20 mg/m2 olarak uygulanır. 400 mg total dozdan fazla kullanımlarda pulmoner toksisite insidansı şiddetle artacağından çok dikkatli olunmalıdır. Uygulamalar i.v., i.m., i.a. ve s.c. olarak gerçekleştirilir. Endikasyonları: Skuamöz Hücreli Kanserler: Deri kanserleri, baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri, uterus serviksi kanseri. Lenfomalar: Hodgkin hastalığı, retikülosarkom, lenfosarkom. […]

Leave a Comment