kalp ilaç isimleri kalp ilaç isimleri ilaç isimleri

SANDIMMUN Neoral (Oral Solüsyon)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN Neoral (Kapsül)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN (IV Ampul)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

KAPRİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Kapril tablet yemeklerden bir saat önce aç karnına alınmalıdır. Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 2-3 kez 12.5-25 mg olmalı, iki hafta içinde olumlu bir sonuç alınmazsa doz günde 3 kez olmak üzere 50 mg’a yükseltilmelidir. Gerekirse doz daha da artırılabilir. Maksimum günlük doz 450 mg dır. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozu günde 2-3 kez […]

Leave a Comment

ENAPRİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1×5 mg ve daha sonra elde edilen cevaba göre 1-2×10-40 mg’dır. Hasta aynı zamanda diüretik tedavisi görmekteyse başlangıç dozu günde 2.5 mg’dır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır. Endikasyonları: Esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonun tedavisinde endikedir. […]

Comments (1)

ECOPİRİN Enterik Tablet

Asetilsalisilik asit Nedir? Asetilsalisilik asit salisilat grubu bir ilaçtır. Asetilsalisilik asit vücuttaki ağrı, iltihap ve ateşe yol açan maddeleri azaltmak suretiyle etki gösterir. Asetilsalisilik asit aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır: mutedil (hafif) ağrılar; ateş ve iltihap; kalp krizi, felç, göğüs ağrısı, anjin. Asetilsalisilik asit kalp ve kan damarlarıyla ilgili (kardiyovasküler) olan durumlarda yalnızca hekim […]

Leave a Comment

EDICIN (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Genel i.v. doz, 6 saatte 500 mg veya 12 saatte 1 g’dır. Her doz en az 60 dakikada veya daha uzun sürede, 10 mg/kg aşılmadan yavaşça uygulanmalıdır. Çocuklar: 7 güne kadar yeni doğanda: 15 mg/kg’lık başlangıç dozunu takiben her 12 saatte 10 mg/kg ile devam edilir. 1 aya kadar yeni doğanda: 15 […]

Leave a Comment

TICLID (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 2×1 tablettir. Sabah ve akşam yemeklerle birlikte alınmalıdır. Tedavinin ilk 3 ayında 15 günde bir kan sayımı yapılması önerilmektedir. Endikasyonları: Aterosklerozu olan hastalarda, transient iskemik atak, stroke, miyokard infarktüsü ve vasküler ölümler gibi arteryel tromboembolik komplikasyonların önlenmesinde; intermittent klodikasyon derecesinde kronik arter hastalığı bulunanlarda, özellikle koroner arterlere ait, önemli iskemik olayların […]

Leave a Comment

THYMOGLOBULINE (Flakon)

Kullanım Şekli: İlk infüzyondan yaklaşık 1 saat önce intravenöz antihistaminik uygulanmalıdır. Thymoglobuline izotonik NaCl veya dekstroz solusyonuyla (genellikle her bir flakon için 50 ml) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Bu koşullara uyarak derin yüksek debili bir vene i.v. uygulanmalıdır. Steroid tedavisiyle birlikte kullanılmalıdır, 4 saatten daha az süreli, hızlı infüzyonlar yapılmamalıdır. Rejeksiyonun önlenmesinde: Böbrek, pankreas veya karaciğer […]

Leave a Comment

DOBUTREX IV Flakon

Kullanım Şekli: Uygulama 2.5-10 mcg/kg/dakika hesabıyla yapılır. Gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dakikaya kadar çıkartılabilir. Müstahzar i.v. yolla uygulanmalıdır. Tedavi süresi ve doz miktarı hastaya göre ayarlanmalıdır. Endikasyonları: Pozitif inotropik etkilidir. Organik kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahide görülebilen kontraktilite azalması nedeniyle ortaya çıkan kardiyak dekompansasyonu kısa bir süre içinde tedavi edebilmek için inotropik destek gereken durumlarda […]

Leave a Comment