Kullanım Şekli: Primer ve Sekonder immün yetmezliklerde yerine koyma tedavisi: Anormal düşük IgG seviyelerini normal orana getirmek için, aylık periyodlarla vücut ağırlığının kg’ı başına 100-400 mg (2-8 ml). Kanda ulaşılan IgG seviyesi yeterli değilse veya özellikle hızlı bir şekilde azalıyorsa doz 800 mg/kg’a çıkarılabilir veya uygulama daha sıklaştırılabilir. İmmün sistemi baskılanmış transplantasyon hastalarında genellikle ameliyat […]