ishal ilaçları isimleri ishal ilaçları isimleri ilaç isimleri

LOMOTİL (Likit)

Kullanım Şekli: Çocuklarda müstahzarın likit şekli tercih edilmelidir. Hastanın durumuna ve yaşına göre günde 2-4×1 ölçek veya 3×2 ölçek kullanılır. Endikasyonları: Akut ve kronik ishallerin semptomatik tedavisinde kullanılır. Ayrıca, kolostomili veya ileostomili hastalarda dışkılama sıklığını azaltmak ve dışkının sıvı içeriğini azaltmak için kullanılır. Kontrendikasyonları: Solunum depresyonu, özellikle siyanoz olduğunda, bronşiyal astımlılarda, kalp ve karaciğer yetmezliği […]

Leave a Comment

LOMOTİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde; başlangıç dozu günde 4 kez (6 saatte bir) alınan 2 tablettir. 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 4-8 yaş: Günde 3 defa 1 tablet. 9-12 yaş: Günde 4 defa 1 tablet. 13-16 yaş: Günde 3 defa 2 tablet. İlk diyare semptomları kontrol altına alınınca, doz ayarlaması yapılmalıdır. Akut diyare semptomlarında 48 saat içinde […]

Leave a Comment

REFLOR (Kapsül)

Kullanım Şekli: 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Yetişkinlerde günde 1-2 kapsül, çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. Endikasyonları: Enfeksiyöz ve nonspesifik ishallerin tedavisi. Antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Kontrendikasyonları: İçindeki maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Gerekli ise ishalin şiddetine göre oral veya i.v. yolla rehidratasyon uygulanır. Yan […]

Leave a Comment

SEL REHİDRAT (Toz)

Kullanım Şekli: Her poşet bir litre kaynatılıp soğutulmuş içme suyuna konur ve karıştırılarak eritildikten sonra 24 saat süreyle bebeğe verilir. Çocuklarda her bir kilo başına 1 çay bardağı, (toplam kilosu kadarı 1 günde) verilir. Endikasyonları: Bebeklerin ve çocukların ishallerinde vücuttan kaybolan su ve elektrolit kaybının giderilmesinde kullanılır. Bu nedenle ishalde hayat kurtarıcıdır. Kontrendikasyonları: Ağır ve […]

Leave a Comment

BERK-ORAL (Toz)

Kullanım Şekli: Bir litre kaynatılıp soğutulmuş içme suyu içine 1 poşetteki karışım konup iyice karıştırılıp eritildikten sonra içilir. Endikasyonları: Bebeklerin ve çocukların ishallerinde vücuttan kaybolan su ve elektrolit kaybının giderilmesinde kullanılır. Bu nedenle ishalde hayat kurtarıcıdır. Kontrendikasyonları: Ağır ve devamlı ishal, ağır metabolik asidoz ve dehidratasyon (Fontane göz altı, kar çökük, çabuk ve derin nefes […]

Leave a Comment

TIAMYCIN Fort (Kapsül)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde 8 saat aralıklarla 1 kapsül; şiddetli enfeksiyonlarda başlangıçta 8 saat aralıklarla en fazla 2 kapsül kullanılabilir. Çocuklarda günlük doz 30 mg/kg’dır. Ağır olgularda bu doz tedavinin ilk haftasında 50 mg/kg’a kadar yükseltilebilir. Endikasyonları: S. Typhi’nin neden olduğu akut enfeksiyonlar ve Salmonella türleri, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneunoniae, Rickettsiae, Lyphogranuloma, psittacosis, bacteremia kaynaklı çeşitli […]

Leave a Comment