BECLOFORTE İNHALER 250 MCG 200 DOZ Beklometazon dipropiyonat inhalasyon ile verildiğinde akciğerlerde güçlü bir anti-enflamatuar etki gösteren ve steroidlerin sistemik olarak verildiğinde görülen yan etkilerini göstermeyen bir glukokortikoiddir. Becloforte Inhaler semptomlarını kontrol için inhale beklometazon dipropiyonatın daha yüksek dozlarına (1000 mikrogram) gereksinme gösteren astımlı hastalarda, bronkodilatörlerin ve Becotide Inhaler’in maksimum idame dozlarıyla artık kontrol edilemeyen […]