İlaç İsimleri İlaç İsimleri ilaç isimleri

LİBALAKS (Lavman)

Etken Madde(ler: Sorbitol 530 mg/g, Sodyum sitrat 90 mg/g, Gliserin 370 mg/g Kullanım Şekli: Bir veya yarım tüp anal yolla uygulanır. Endikasyonları: Kolon ve rektum atonileri, gebelik dönemi kabızlıklarıyla bebek ve çocukların kabızlıkları, miyokard enfarktüsü ve hipertansiyon gibi kabızlıkla ilintili durumlarda, rektoskopi ve cerrahi müdahale gibi barsakların boşaltılması gereken durumlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Fistül ve hemoroid […]

Leave a Comment

LIPANTHYL (Kapsül)

Etken Madde(ler): Fenofibrat Piyasa Şekilleri: 267 mg: 30 kapsül, 200 mg: 30 kapsül içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Bu ilaç bir diyet ile birlikte, etkinliği periyodik olarak izlenmesi gereken, uzun süreli bir semptomatik tedavi sağlar. Kolesterol düzeyi diyetten sonra da 4 g/l den daha yüksek olan hastalarda, günde bir defa, ana öğünlerden birinde, bir kapsül […]

Leave a Comment

LINKOMED (Ampul)

Etken Madde(ler): Linkomisin HCl 600 mg Kullanım Şekli: Hafif enfeksiyonlarda erişkin dozu günde 600 mg ve ağır enfeksiyonlarda 2×600 mg’dır. Çocuklarda hastalık durumuna göre günlük doz 10-20 mg/kg hesabıyla uygulanır. Endikasyonları: Linkomisin hidroklorüre duyarlı streptokok, pnömokok ve stafilokok gibi gram pozitif aerob ve anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Penisilinin kullanılmadığı yerlerde ve penisiline allerjisi […]

Leave a Comment

LIQUIFILM TEARS Oküler Solüsyon

Etken Madde(ler): Polivinil alkol 14 mg/ml Piyasa Şekilleri: 15 ml’lik şişelerde. Kullanım Şekli: Gereksinime göre günde 1 damla kullanılır. Endikasyonları: Eksik veya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu; kuru göz sendromu (keratitis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda endikedir. Kontrendikasyonları: İçindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kontrendikedir. Uyarılar: Eğer […]

Leave a Comment

TENDURA (tablet)

Kullanım Şekli: Hipertansif hastalarda başlangıç dozu günde 1 mg’dır. Tedavinin 1-2 hafta süreyle günde 1 mg ile sürdürülmesi önerilir. Daha sonraki 1-2 haftada günde bir defa verilen 2 mg’a çıkarılabilir. Kan basıncında istenen azalmayı gerçekleştirmek için hastanın kişisel yanıtına bağlı olarak 4, 8 veya 16 mg’a çıkarılabilir. Benign prostat hiperplazisinde, başlangıç dozu günde bir defa […]

Leave a Comment

TERNEX (Gargara)

Kullanım Şekli: 15 ml solüsyon ağızda çalkalama ve gargara yapıldıktan sonra atılır, yutulmaz. İhtiyaca göre bu 2-3 defa 3-4 saat ara ile tekrarlanır, gerektiğinde 5 defaya çıkılabilir. Tedavi süresi 2-7 gün arasındadır. 7 günü geçmez ancak radyasyon mukozitlerinde doktor denetiminde 15 güne kadar sürebilir. Endikasyonları: İltihaplı doku ameliyatları; burkulma, çıkık, ezik, tendinit, bursit, yanık ve […]

Leave a Comment

RİF (Ampul)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda: Günde 2-3 kez 250 mg intramüsküler uygulanır. Enfeksiyon şiddetine göre doz artırılabilir. 2.5 yaş- 6 yaş arası çocuklarda: 10-30 mg/kg/gün doz 2’ye bölünerek uygulanır. Maksimum doz 600 mg/gün’dür. Endikasyonları: Staph. aureus, Stahp. epidermidis, strep. viridans ve mycobacterium tuberculosis üzerinde çok küçük dozlarda bile etkilidir. Strep. pyogenes ve […]

Leave a Comment

RİCUS (Oral Solüsyon)

Kullanım Şekli: Şizofreni: Risperidon tedavisine günde 2 kere 1 mg ile başlanır ve 2. gün 2 kere 2 mg, 3. gün de 2 kere 3 mg verilerek hedeflenen doz olan günde 6 mg’a erişilir. Bundan sonraki doz arttırmaları ve azaltmaları birer hafta ara ile yapılmalı ve her defasında doz 1-2 mg’dan fazla değiştirilmemelidir. Alternatif olarak […]

Leave a Comment

RİCİPAN (Emülsiyon)

Kullanım Şekli: Kabızlığın düzenlenmesi için büyüklere günde 2 veya 3 kez birer çorba kaşığı; küçüklere birer tatlı kaşığı. İç organların net filminin elde edilmesi için, gece yatmadan önce şişenin tamamı içilir ve film çekimine kadar herhangi bir şey yenilmez. Lavmanlar için büyüklere 3 su bardağı suya 2 çorba kaşığı; küçüklereyse bu miktarın yarısı karıştırılarak verilir. […]

Leave a Comment

RİLACE (Tablet)

Kullanım Şekli: Esansiyel hipertansiyon, Renovasküler hipertansiyon: Tedaviye günlük 2.5-5 mg’lık tek dozla başlanmalı ve bu doz optimal etki elde edilinceye kadar kontrollü bir şekilde arttırılmalıdır. Etkili mutad doz günde bir defa, 10-20 mg‘dır. Tavsiye edilen maksimum doz günde bir defa 40 mg’dır. Diüretik kullanan hastalar: Diüretikle tedavi edilmekte olan hastalarda, Lisinopril ile tedaviye başlamadan 2-3 […]

Leave a Comment