idrar yolları ilaçları idrar yolları ilaçları ilaç isimleri

UROTRATE (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 2×1 tablettir. Endikasyonları: Kinolon grubu antibakteriyel olan oksolinik asit Gram negatif bakterilerin büyük çoğunluğu ile, bazı Gram pozitif bakterilere etkili, bakterisit özelliktedir. Akut veya tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, sistit, piyelonefrit, üretrit, prostatit, üriner sistem operasyonları ve endoskopik muayene sonrasında ve sonda taşıyan hastaların tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Kinolonlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, […]

Leave a Comment

UROSİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: 400 mg’lık günlük doz, bir defada sabah saatlerinde veya ikiye bölünerek 12 saat arayla uygulanır. Endikasyonları: Ofloksasin, bakteri giraz enzimini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Staphylococcus aureus (metisiline dirençli olan dahil), Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Proteus (indol negatif ve indol pozitif), Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, […]

Leave a Comment

ÜROPAN (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 2-3×5 mg (maksimum günlük doz 4×5 mg) ve 5 yaşından büyük çocuklarda 2×5 mg’dır. Endikasyonları: İnhibe edilmemiş nörojenik ve refleks nörojenik mesanesi olan hastalarda, mesane instabilitesine bağlı olarak ortaya çıkan idrar yapma problemlerinin giderilmesinde endikedir (Örneğin, sık idrara çıkma, sıkışma, idrar sızması, sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçırma, idrar yaparken yanma […]

Leave a Comment

SANFLOKS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sanfloks 750 mg Film tablet aç veya tok karnına alınabilir ancak mide boşken alınması absorbsiyonu çabuklaştırır. Akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 100-250 mg, 3 gün. Hafif/orta üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 250 mg, 7-14 gün. Ağır/Komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 500 mg, 7-14 gün. Hafif/orta kronik bakteriyel […]

Leave a Comment