idrar yolları enfeksiyonları ilaçları isimleri idrar yolları enfeksiyonları ilaçları isimleri ilaç isimleri

SEFOTAK (Flakon)

Kullanım Şekli: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda komplikasyonsuz enfeksiyonlarda normal doz i.m. veya i.v. yoldan 12 saatte 1 g’dır. Septisemide 4 saatte bir 2 g’a kadar çıkılabilir. Yüksek dozlar i.v. yoldan verilmelidir ve günlük maksimum doz 12 g’ı aşmamalıdır. Yenidoğan ve 12 yaşından küçük çocuklarda 0-1 hafta: 12 saatte bir 50 mg/kg i.v. yoldan […]

Leave a Comment

SEFOKSİM (Flakon)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde dozaj ve uygulama yolu, organizmaların duyarlılığına, enfeksiyonun ciddiyetine ve hastanın durumuna göre değişir. Sefoksim, sulandırıldıktan sonra i.m. veya i.v. olarak uygulanabilir. Maksimum günlük doz 12 g’ı geçmemelidir. 1 aylıktan 12 yaşa kadar 50 kg’dan az vücut ağırlıkları için önerilen günlük doz, vücut ağırlığına göre 50 mg/kg’dan 180 mg/kg’a kadar i.m. veya i.v. […]

Leave a Comment

TAXOCEF (Flakon)

Kullanım Şekli: 12 yaşına kadar çocuklarda enfeksiyon şiddetine göre kg başına 50 ile 180 mg’lık günlük dozlar 4 veya 6 doza bölünerek verilir. Erişkinlerde mutat doz 6-8 saatte bir 1 g’dır. Komplike olmayan enfeksiyonlarda genellikle 12 saatte bir 1 g, orta şiddetteki enfeksiyonlarda her 6-8 saatte bir 1-2 g, şiddetli enfeksiyonlarda ise her 4 saatte […]

Leave a Comment

BETAKSİM (Flakon)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde gonorede 1 g i.m. tek doz; komplikasyonsuz enfeksiyonlarda 12 saat arayla 1 g i.m. ya da i.v.; orta ya da ciddi enfeksiyonlarda 8 saat arayla 1-2 g i.m. ya da i.v.; septisemi gibi yüksek doz antibiyotik gerektiren enfeksiyonlarda 6-8 saat arayla 2 g i.v.; hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda 4 saat arayla 2 […]

Leave a Comment