göz ilaç isimleri göz ilaç isimleri ilaç isimleri

LIQUIFILM TEARS Oküler Solüsyon

Etken Madde(ler): Polivinil alkol 14 mg/ml Piyasa Şekilleri: 15 ml’lik şişelerde. Kullanım Şekli: Gereksinime göre günde 1 damla kullanılır. Endikasyonları: Eksik veya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu; kuru göz sendromu (keratitis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda endikedir. Kontrendikasyonları: İçindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kontrendikedir. Uyarılar: Eğer […]

Leave a Comment

OPTAMİD (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Günlük doz her 2-3 saatte 1-2 damladır. Endikasyonları: Konjunktivit, kornea ülseri ve duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diğer yüzeyel göz enfeksiyonlarının tedavisinde ve trahomda sistemik sülfonamid tedavisine yardımcı olarak kullanılır. Kontrendikasyonları: Sülfonamide aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir. Uyarılar: Ender görülmekle birlikte bazı kişilerde, uygulama yoluna bakmaksızın bir sülfonamid tekrar uygulandığında aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. […]

Leave a Comment

OTOMYGEN (Kulak Damlası)

Kullanım Şekli: Günlük doz 4-5×1-2 damladır. Endikasyonları: Gözün dış bölümü ile ona bağlı organların ve dış kulak yolunun duyarlı bakterilerle oluşan enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Oftalmoloji: Konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit, kornea ülserleri, blefarit, blefarokonjunktivit, akut meibomianit ve dakriyosistit. Otoloji: Dış kulak yolu enfeksiyonları, dış kulak yolu enfekte egzamaları gibi duyarlı bakteriler ile oluşan enfeksiyonların topikal tedavisinde kullanılır. […]

Leave a Comment

XALACOM (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Erişkinler için önerilen doz (yaşlılar dahil): Önerilen tedavi, hastalıktan etkilenmiş göz(ler)e günde bir kez, bir damla damlatılması şeklindedir. Bir doz atlandığında, tedaviye, bir sonraki dozu önceden planlandığı zamanda uygulayarak devam edilmelidir. Endikasyonları: Beta-blokerler, prostaglandinler veya intraoküler basıncı azaltan diğer ilaçlara yeterli yanıt vermeyen oküler hipertansiyonu ve açık-açılı glokomu olan hastalarda intraoküler basıncı düşürmede […]

Leave a Comment

EFEMOLİNE (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Konjunktiva kesesi içine günde 2-3 kez 1 damla damlatılır. Erişkinlerde doz ilk 24-48 saat içinde saatte 1 damlaya kadar artırılabilir. Endikasyonları: Kortikosteroid (fluorometolon) ile vazokonstriktör (tetrahidrozolin) maddenin kombinasyonudur. Şiddetli şişme ve intravasküler enjeksiyonla seyreden akut ve kronik, allerjik, enfeksiyöz olmayan konjunktivit ve keratit; gözün ön segmentinin enfeksiyöz olmayan enflamasyonunda (anterior üveit, episklerit ve […]

Leave a Comment

ZYMAR Göz Damlası

Kullanım Şekli: Bakteriyel konjunktivit: 1. ve 2. gün: Etkilenen gözlere günde 8 kez, her iki saatte bir damla damlatılır. 3. günden 7. güne kadar: Günde dört kez bir damla damlatılır. Endikasyonları: Aerobik Gram-Pozitif Bakteriler (Cornyebacterium propinquum, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, Streptococcus pneumoniae) ve Aerobik Gram-Negatif Bakteriler (Haemophilus influenzae) duyarlı suşlarının neden olduğu bakteriyel […]

Leave a Comment

THIOCILLINE Göz Pomadı

Endikasyonları: Basitrasinin gram-pozitif mikroorganizmalara karşı olan etkisinin, neomisinin özellikle gram-negatif mikroorganizmalara karşı olan etkisiyle birleşmesi sonucu göz enfeksiyonlarında sık görülen patojenlere karşı; konjunktivit, blefarit, arpacık, şelasyon, göz kapağı yara ve yanıkları, mikrobik göz enfeksiyonlarında kullanılır. Kontrendikasyonları: Basitrasin ve neomisine duyarlılığı bilinenlerde kullanılmamalıdır. Uyarılar: Uzun süreli kullanımlarda her antibiyotik tedavisinde olduğu gibi dirençli mikroorganizmaların üremesine neden […]

Leave a Comment

THILOMAXINE (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Hafif ve orta şiddetteki olgularda, hasta göz/gözlere her dört saatte bir veya iki damla damlatılır. Ciddi enfeksiyonlarda ise hasta göz/gözlere saat başı, iyileşme sağlanıncaya kadar ikişer damla uygulanmalıdır. İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir. Endikasyonları: Tobramisin geniş bir spektrumda Gram-negatif ve Gram-pozitif oftalmik patojenlere etkili, suda eriyen aminoglikozid bir antibiyotiktir. Stafilokoklar (S. aureus ve […]

Leave a Comment

THİLO-TEARS SE (Oftalmik Jel)

Kullanım Şekli: Her 4 saatte bir uygulanır. Endikasyonları: Gözyaşı kuruluğunda kullanılır. Oküler nemlenme bozukluğu, keratitis sikka, katokonjunktivitis sikka, ekzoftalmi ve lagoftalmi gibi durumlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Etken maddeye aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. 6 yaşından küçük çocuklarda, gebelerde ve süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Kontakt lens varlığında kullanılmamalıdır.

Leave a Comment

TIMABAK (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Hastalıklı göze Timabak %0,25 göz damlasından günde 2 kez bir damla damlatılmak yoluyla tedaviye başlanması önerilir. Etkinlik yeterli değilse, hastalıklı göze Timabak %0,50 göz damlasından günde 2 kez bir damla damlatılmalıdır. Bazı vakalarda, özellikle intraoküler basınç tatminkar düzeylerde kaldığı zaman göz damlalarının günde tek damla olarak kullanımı yeterli olabilir. Gerekli görülürse, topikal ve/veya […]

Leave a Comment