gilles de la tourette sendromu tedavisi gilles de la tourette sendromu tedavisi ilaç isimleri

LEPTOL (Ampul)

Kullanım Şekli: Hastalar arasında gerekli olan ilaç miktarı önemli değişiklikler gösterdiğinden dozaj bireysel olarak ayarlanmalıdır. Akut psikotik koşulların kontrolü için haloperidol 2-5 mg dozlarda i.m. olarak verilebilir. Müteakip dozlar için 4-8 saatlik aralıklar yeterlidir ve semptomlar kontrol altına alınıncaya kadar uygulamaya devam edilir. Çok şiddetli vakaların acilen kontrolu için intramüsküler olarak 30 mg’a kadar dozlar […]

Leave a Comment

SEDAPERİDOL (Ampul)

Kullanım Şekli: Ortalama doz 2.5-5 mg’dır. Gereğinde 15-20 mg’a kadar yükseltilebilir. Enjeksiyonlar i.m. olarak yapılmalıdır. Bir defalık maksimum doz 5 mg’dır. Endikasyonları: Şizofreni tedavisinde ve tekrarın önlenmesinde,özellikle paranoid olmak üzere diğer psikozlar,  mania ve hipomania, organik beyin hasarı ve mental retardasyonu olan hastalarda saldırganlık ve hiperaktivite gibi ruhsal ve davranış bozuklukları, orta ve şiddetli derecede […]

Leave a Comment