Kullanım Şekli: Ekleme önceden yerleştirilmiş portun luer başlığına ampulü takılır. Ampul sıkılarak Viscoseal eklem kavitesine boşaltılır. Bu kalan yıkama solusyonununda dışarı atılmasını sağlar. Endikasyonları: Sinovyal sıvının geçici replasmanı ve desteklenmesi ile osteoartrite bağlı ağrının tedavisinde ve ağrının azaltılması ya da giderilmesiyle eklem hareketliliğinin artırılmasında kullanılır. Konservatif nonfarmakolojik tedaviler ve analjeziklere yanıt vermeyen diz osteoartriti vakalarında […]