diyabet ilaç isimleri diyabet ilaç isimleri ilaç isimleri

ROSVEL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Monoterapi: Rosiglitazonun başlangıç dozu, günde 1 defa tek doz veya günde 2 defa bölünmüş dozlar halinde uygulanan 4 mg’dır. Klinik çalışmalarda, günde 2 defa uygulanan 4 mg’lık doz ile açlık plazma glukozu ve HbA1c seviyelerinde en yüksek azalma görülmüştür. Kombinasyon tedavisi: Sülfonilüre ile kombinasyon halinde kullanılan rosiglitazonun tavsiye edilen dozu, günde 1 defa tek […]

Comments (1)

ROSİTAZ Film Tablet

Kullanım Şekli: Rositaz’ın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. 6-8 haftalık tedaviyi takiben hastalarda daha fazla glisemik kontrol ihtiyacında doz 8 mg’a yükseltilebilir. Rositaz günde 1 veya 2 defada verilebilir. Rositaz yemekle beraber veya tek başına alınabilir. 18 yaşın altındaki kişilerde kullanımı önerilmemektedir. Hasta bir sülfonilüre alıyorsa Rositaz 4 mg dozda bu tedaviye eklenir. Hipoglisemik reaksiyon […]

Leave a Comment

ROSENDA (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Tip 2 diyabet tedavisi için Rosenda monoterapi olarak günde 4 mg tek doz halinde verilir ya da günlük doz ikiye bölünerek 2 mg sabah, 2 mg akşam verilir. 8-12 hafta sonra açlık kan şekeri normale dönmezse günlük doz 8 mg’a yükseltilir. Bu ya tek doz halinde ya da ikiye bölünerek günde 2 kez […]

Leave a Comment

EFİKAS MR (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 30-120 mg arasında değişebilir. İlacın kahvaltı sırasında alınması tavsiye edilir. Eğer ilaç alımı unutulursa, sonraki gün alınan doz artırılmamalıdır. Tabletler kesinlikle bölünmeden kullanılmalıdır. Tavsiye edilen başlangıç dozu, yaşlı hastalarda dahil olmak üzere (>65 yaş) günlük 30 mg’dır. Doz ayarlaması 30 mg’lık basamaklar halinde aşamalı olarak, kan glukoz düzeyindeki yanıta göre yapılmalıdır. […]

Leave a Comment

THIOCTACID 600 HR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Thioctacid 600 HR film kaplı tablet ilk öğünden yaklaşık yarım saat önce günde tek doz olarak alınmalıdır. Şiddetli periferal diyabetik polinöropati semptomları durumunda başlangıç parenteral tedavisi tavsiye edilir. Thioctacid boş mideye yeterli miktarda sıvı ile yutularak alınmalıdır. Eşlik eden gıda alımı alfa lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu sebeple, özellikle gastrik boşalma zamanının uzun […]

Leave a Comment

THIOCTACID T (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Şiddetli periferal diyabetik polinöropati semptomu olan hastalara başlangış tedavisinde 2-4 hafta süresince verilmesi gereken günlük doz 1 flakondur. Tedavi oral formu ile sürdürülmelidir. Thioctacid T Direkt Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon en az 12 dakika süren infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Uygulama yavaş infüzyon şeklinde intravenöz olmalıdır. Endikasyonları: Periferal (sensomotor) diyabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: […]

Leave a Comment

DONA Ampul

Kullanım Şekli: Birlikte verilen tek kullanımlık iğnenin takıldığı enjektör ile ürün şişeden çekilir. İğnenin yerine kanül yerleştirilir. Daha önceden vitrektomi uygulanmış göze, optik papillanın tam karşı tarafına enjekte edilir. Endikasyonları: Retinanın geçici olarak tutturulması ve dev yırtıklı, proliferatif vitreal-retinopati ile birlikte olan, travmatik, diyabetik retina yırtıkları dahil olmak üzere akut retina yırtıklarının tedavisi ve vitröze […]

Comments (1)

DK-LINE Oftalmoşirürjik Solüsyon

Kullanım Şekli: Birlikte verilen tek kullanımlık iğnenin takıldığı enjektör ile ürün şişeden çekilir. İğnenin yerine kanül yerleştirilir. Daha önceden vitrektomi uygulanmış göze, optik papillanın tam karşı tarafına enjekte edilir. Endikasyonları: Retinanın geçici olarak tutturulması ve dev yırtıklı, proliferatif vitreal-retinopati ile birlikte olan, travmatik, diyabetik retina yırtıkları dahil olmak üzere akut retina yırtıklarının tedavisi ve vitröze […]

Leave a Comment

DİYABEN Tablet

Kullanım Şekli: Doz kan ve idrar şekeri tahlillerine göre ayarlanır. Doktor tarafından başka tavsiye olmadığında günde 1/2-1 tablet sabahları aç karnına alınır. Endikasyonları: İnsüline bağımlı olmayan diyabetin tedavisinde (Tip II diyabet) tek başına diyetin yeterli olmadığı hallerde diyet ile birlikte kullanılır. Kontrendikasyonları: Glibenklamide hassasiyeti olanlarda ve koma ile birlikte olan veya olmayan diyabetik ketoasidoz durumlarında […]

Leave a Comment