depresyon ilaçları depresyon ilaçları ilaç isimleri

LAROXYL (Enterik Draje)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu günde 3×10-25 mg’dır. İstenilen terapötik yanıt alınana kadar doz kademeli olarak artırılabilir. İdame dozu genellikle günde 50-100 mg sınırları arasında, tek doz halinde akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir. Nadir olarak günlük dozun 150 mg’ı aşması gerekebilir. Bununla birlikte hospitalize hastalarda dozun 300 mg’a kadar çıkartılması bazen gerekebilir. […]

Leave a Comment

LİTHURİL (Kapsül)

Kullanım Şekli: Tavsiye edilen günlük doz akut manik atakla 1200-1800 mg/gün (4-6 kapsül) olup günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarda genellikle 0,8-1,2 mEq/l arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. İdame tedavisinde ise günlük 900-1200 mg (3-4 kapsül)’lık dozlar ile 0,6-1,0 mEq/l arasında etkili serum düzeyleri sağlanmaktadır. Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleri tayini yapılarak […]

Leave a Comment

LOBEM (Lak Tablet)

Kullanım Şekli: Günde 300 mg ile başlanır. Doz 2 ya da 3 bölünerek verilir. Ağır durumlarda günlük doz 600 mg’a çıkarılabilir. İdame tedavisi sırasında doz günde 150 mg’a düşürülebilir. Çocuklarda kullanılması önerilmez. Endikasyonları: Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Moklobemide veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kullanımı, akut konfüzyonel durumlarda […]

Leave a Comment

LOKSETİN (Kapsül)

  Kullanım Şekli: Depresyon ve obsesif kompulsif nevrozda önerilen günlük doz sabahları 20 mg’dır. Gereken hallerde doz günde 80 mg’a kadar çıkarılabilir. Bulimia nervozada ise 60 mg/gün kullanılmalıdır. Günlük maksimum doz 80 mg’ı aşmamalıdır. Yaşlı hastalarda yaşa bağlı istenmeyen etkiler görülmemesine karşın günlük toplam doz 60 mg’ı aşmamalıdır. Endikasyonları: Depresyon, depresyona bağlı anksiyete, obsesif-kompülsif bozukluk, […]

Leave a Comment

LUDİOMİL (Tablet)

Kullanım Şekli: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta göre ayarlanmalıdır. Günlük doz 150 mg’ı aşmamalıdır. Hafiften orta dereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomların şiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır. Ağır depresyonda […]

Leave a Comment

LUSTRAL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sabah veya  akşam  günde  tek  bir  doz  halinde  verilmelidir. Tedavinin Başlangıcı: Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisi günde 50 mg dozda uygulanmalıdır. Panik Bozukluğu  ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu- Panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için tedaviye günde 25 mg ile başlanmalıdır. Bu amaçla 50 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir. Bir hafta sonra doz, […]

Leave a Comment

MAPROTİL (Tablet)

Kullanım Şekli: Hafif ve orta dereceli depresyonlarda ayakta tedavide yetişkinlerde başlangıç dozu günde 75 mg’dır. Başlangıç dozu ile tedavi 2 hafta sürdürülmelidir. Hastaların çoğunda maksimum 150 mg’lık doz istenen sonucu verir. Ciddi depresyonlarda hastane tedavisinde başlangıçta 75 mg günde 1-2 kez verilir. 225 mg’lık günlük doz aşılmamalıdır. Yaşlılarda başlangıç dozu 25 mg’dır. Gerektiğinde 75 mg, […]

Leave a Comment

MİRTARON (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Tabletler bir miktar sıvı ile yutularak alınmalı ve çiğnenmemelidir. Mirtazapin yarılanma ömrü 20-40 saat olduğundan günde tek doz uygulaması uygundur. Tercihen, yatmadan önce tek doz olarak kullanılmalıdır. Mirtazapin gün içinde sabah ve akşam 2 eşit dozda verilebilir. Erişkinler: Tedavinin başlangıç dozu günde 15 mg’dır. Efektif günlük doz genellikle 15-45 mg arasındadır. Yaşlılarda doz […]

Leave a Comment

PAXIL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Paxil’in günde bir defa sabahları yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam etmelidir. İlacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Yetişkinler: Depresyon: Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır. Bazı hastalarda dozu artırmak gerekebilir. Doz, hastanın cevabına göre, kademeli olarak, 10 mg’lık artışlar ile günde 50 mg’a yükseltilebilir. […]

Leave a Comment

PAXERA (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günde bir defa tercihen sabahları aç ya da tok karnına alınması önerilir. Major Depresif Bozukluk: Önerilen başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doza yanıt vermeyen hastalarda doz, en az bir haftalık aralıklarla 10 mg’lık artışlar yapılarak maksimum günde 50 mg’a dek artırılabilir. Tedavi hastanın kliniğine göre en az birkaç ay sürmelidir. Obsesif Kompülsif […]

Leave a Comment