depresyon ilaç isimleri depresyon ilaç isimleri ilaç isimleri

SERALİN (Çentikli Film Tablet)

Kullanım Şekli: Depresyon ve obsesif kompulzif bozukluk tedavilerinde, başlangıç dozu 50 mg/gün’dür. Günlük doz, bir kerede sabah ya da akşam tercihen yemekle birlikte alınmalıdır. Terapötik doz günde 50 mg’dır. Terapötik doz ile yanıt alınamayan hastalarda, günde 200 mg’a kadar çıkılabilir. Yarılanma süresi gözönüne alındığında, doz arttırımının 50 mg’lık artışlar halinde ve birer haftalık aralıklarla yapılması […]

Leave a Comment

XETANOR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günde tek doz olarak (genellikle sabahları) yemeklerle veya aç karnına uygulanmalıdır. Mutad dozları 20-60 mg/gün’dür. Doz artırımları en az 1’er hafta ara ile uygulanmalıdır. Depresyon: Önerilen başlangıç dozu 20 mg/gün’dür. 20 mg doza cevap vermeyen hastalarda günde 10 mg’lık artışlarla dozaj maksimum 50 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. İdame tedavisi: Paroksetin tedavisinin ne kadar devam etmesi gerektiği yolunda bir veri yoktur. Akut […]

Leave a Comment

XANAX (Tablet)

Kullanım Şekli: Her hasta için optimum Xanax dozu saptanmalıdır. Aşağıdaki günlük dozaj tablosu birçok hastanın gereksinimine uyabilir. Yüksek dozaj gerektiğinde, günlük dozlarından önce akşam dozları arttırılmalıdır.Günlük doz anksiyetede başlangıç için günde 3 kez verilmek üzere 0.25-0.5 mg ve daha sonra birkaç doza bölünmüş halde 0.5-4 mg; depresyonda başlangıç için günde 3 kez verilmek üzere 0.5 mg ve daha sonra birkaç […]

Leave a Comment

ESLOPRAM (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük tek bir doz olarak uygulanır. Yetişkinlerde 20 mg, hastanın verdiği yanıta göre, günde maksimum 60 mg uygulanabilir. 65 yaş üstündeki yaşlılarda günlük doz 20 mg’dır ve maksimum 40 mg’a kadar artırılabilir. Genellikle, relaps olasılığını en aza indirmek için en az 6 aylık bir tedavi periyodu gereklidir. Endikasyonları: Depresyon tedavisi ve relaps / […]

Leave a Comment

ZEDPREX (kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük dozu 20 mg’dır. Endikasyonları: Depresyon, depresyona bağlı anksiyete, obsesif-kompülsif bozukluk, bulimia nervosa, panik atakları ve premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde kullanılır. DSM III sınıflandırmasına göre majör depresyon tanısına uyan hastalarda olumlu sonuçlar alınmıştır. Kontrendikasyonları: Fluoksetine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır. Fluoksetini bir MAO inhibitörü ile birlikte kullanan ve kısa bir süre önce flukosetin kullanımını […]

Leave a Comment

EDRONAX (Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde kullanım; önerilen terapötik doz, günde iki kez 4 mg (8 mg/gün)’dır. 3 hafta sonra, yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda bu doz günde 10 mg’a kadar artırılabilir. Yaşlılarda kullanımı (65 yaşın üzerinde); önerilen terapötik doz, günde 2 defa 2 mg (4 mg/gün)’dır. Reboksetine başladıktan 3 hafta sonra yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda, bu […]

Leave a Comment

EFEXOR (Tablet)

Kullanım Şekli: Depresyon tedavisinde günlük doz bölünerek verilen 75 mg’dır (günde 2×37.5 mg). Birkaç hafta sonra daha fazla klinik düzelme isteniyorsa, doz bölünerek verilen 150 mg’a kadar yükseltilebilir (günde 2×75 mg). Yemekle beraber alınması önerilir. Endikasyonları: Depresyon tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Venlafaksine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Uyarılar: MAO […]

Leave a Comment

ZYZAPİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Şizofreni: Tedaviye günde 5-10 mg’lık doz ile başlanır ve birkaç gün içinde günde 10 mg’lık doza erişmek hedeflenir. İlaç günde 1 kere ve yemek saatleri gözetilmeksizin alınır. Doz ayarlaması gerektiğinde artırma veya azaltma işlemi 5 mg’lık doz fraksiyonu ile, en az 1 hafta ara ile yapılmalıdır. İlacın antipsikotik etkisi 10-15 mg’lık doz aralığında […]

Leave a Comment

TOLVON Hipomani İlacı

İlaç tedavisinin endike olduğu depresif hastalık vakalarında depresyon semptomlarının giderilmesinde kullanılır. Yan Etkileri: Kan diskrazileri, konvülsiyon, hipomani, hipotansiyon, karaciğer fonksiyon bozuklukları, artralji, ödem, hiperkinezi ve ekzantema seyrek bildirilmişlir. Kilo artışı olduğu bildirilmiştir. Tedavi başlangıcında uyuklama hali görüldüğü ve tedavinin sürdürülmesiyle azaldığı bildirilmiştir (dozun azaltılması genellikle sedasyonu azaltmaz fakat antidepresan etkiyi tehlikeye sokabilir). Birkaç izole vakada […]

Leave a Comment

Depresyon İlaç İsimleri

A » ANKSEN 5 MG 30 KAPSÜL » ANKSEN 10 MG 30 KAPSÜL B » BECOVİGEN 20 DRAJE » BECOZYME C FORT 30 FİLM KAPLI TABLET » BECOZYME 100 ML ŞURUP » BEDOXINAL 50 TABLET » BEDOXINAL 30 TABLET C » CIPRAM 20 MG 28 TABLET » CITARA 10 MG 28 FİLM TABLET » CITARA […]

Comments (3)