d vitamini ilaç isimleri d vitamini ilaç isimleri ilaç isimleri

ROCALTROL (Kapsül)

Kullanım Şekli: Optimal günlük doz serum kalsiyum düzeyine göre her hastada dikkatle saptanmalıdır. Renal osteodistrofi (diyaliz hastaları): Başlangıçtaki günlük doz 0.25 mcg’dır. Serum kalsiyum düzeyleri normal veya hafifçe düşük olan hastalarda, gün aşırı 0.25 mcg’lık dozlar yeterlidir. Postmenopozal osteoporoz: Önerilen günlük doz günde iki kez 0.25 mcg’dır. Bu dozla yeterli yanıt alınamıyorsa, aylık aralıklarla günde […]

Leave a Comment

SALMOCALCIN (Ampul)

Kullanım Şekli: Dozaj hastanın metabolizmasına, hastalığın ağırlık derecesine ve hastanın doza yanıtına göre ayarlanmalıdır. Endikasyonları: Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya […]

Leave a Comment

ZENTIUS D (Çiğneme Tableti)

Kullanım Şekli: Günde 1-2 tablet çiğnenebilir veya emilebilir, bütün olarak yutulmamalıdır. Tercihen yemeklerden sonra oral yolla alınır. Endikasyonları: Menapoz sonrası (tip I) osteoporoz, senil (tip II) osteoporoz ve osteomalazinin önlenmesi ve tedavisinde, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin takviyesinde endikedir. Kontrendikasyonları: Bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olanlarda, hiperparatiroidizm (primer ve sekonder), D vitamini hipervitaminozu, hiperkalsemisi olanlarda, böbrek […]

Leave a Comment