Kullanım Şekli: Doppler ekokardiyografide genelde bir görüntüleme seansı başına, 4 ml’nin i.v. uygulaması yeterlidir. Bu doz, ihtiyaca göre bolus olarak ya da yavaş yavaş enjekte edilir. B-Mode ekokardiyografide 4 haftalık süt çocuklarında 0.5 ml, 12 aya kadar olan süt çocuklarında 1-2 ml ve 1-5 yaş arası çocuklarda 2 ml uygulanır. Transservikal uygulamalarda 2-5 ml süspansiyon, […]