çocuk ilaçları çocuk ilaçları ilaç isimleri

OPTIRAY 350 (Enjektör)

Kullanım Şekli: Erişkinler: Serebral Anjiyografi: Karotid veya vertebral arter: 2-12 ml, maksimum 200 ml. Dört damarlı anjiyografi: 20-50 ml, maksimum 200 ml. Periferik Anjiyografi: Aortanın çatallanması: 20-90 ml, maksimum 250 ml. Common ilyak arter veya femoral arter: 10-50 ml, maksimum 250 ml. Subklavian/brakiyal arter: 15-30 ml, maksimum 250 ml. Viseral Anjiyografi: Çölyak arter: 12-60 ml, […]

Leave a Comment

OXID DE ZINC (Pomad)

Kullanım Şekli: Hastalıklı bölge alkolle temizledikten sonra günde bir kaç defa sürülür. Endikasyonları: Astrenjan ve antiseptik etkilidir. Çocuk bezi pişikleri, cilt tahrişleri, intertrigo, harici ülserler, ulkus kururis, meme başı çatlakları ve enfekte olmamış yara ve yanıkların tedavisinde koruyucu olarak endikedir.

Leave a Comment

ECHOVIST 200 (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Doppler ekokardiyografide genelde bir görüntüleme seansı başına, 4 ml’nin i.v. uygulaması yeterlidir. Bu doz, ihtiyaca göre bolus olarak ya da yavaş yavaş enjekte edilir. B-Mode ekokardiyografide 4 haftalık süt çocuklarında 0.5 ml, 12 aya kadar olan süt çocuklarında 1-2 ml ve 1-5 yaş arası çocuklarda 2 ml uygulanır. Transservikal uygulamalarda 2-5 ml süspansiyon, […]

Leave a Comment

ELIDEL (Krem)

Kullanım Şekli: Elidel Krem %1 ince bir tabaka halinde günde 2 defa uygulanır, yavaş yavaş ovuşturarak deriye tamamen emdirilir. Atopik dermatitin (egzemanın) uzun süreli tedavisinde Elidel Krem %1, hastalığın alevlenmesinin önlenebilmesi için atopik dermatit belirti ve semptomları ilk ortaya çıktığı zaman kullanılmaya başlanmalıdır. Belirtiler ve semptomlar devam ettiği sürece, günde 2 defa kullanılması gerekir. Tedaviye […]

Leave a Comment

THIOCTACID 600 HR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Thioctacid 600 HR film kaplı tablet ilk öğünden yaklaşık yarım saat önce günde tek doz olarak alınmalıdır. Şiddetli periferal diyabetik polinöropati semptomları durumunda başlangıç parenteral tedavisi tavsiye edilir. Thioctacid boş mideye yeterli miktarda sıvı ile yutularak alınmalıdır. Eşlik eden gıda alımı alfa lipoik asit emilimini azaltabilir. Bu sebeple, özellikle gastrik boşalma zamanının uzun […]

Leave a Comment