CIPRAM 20 MG 28 TABLET – Depresyon İlacı Endükasyonları; – Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, – Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve – Obsesif Kompulsif Bozukluk ( OKB ) tedavisinde kullanılır. Uyarı ve Önlemler; Cipram, Monoamin Oksidaz inhibitör’ü ( MAOI ) alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir. MAOI […]