burun damlası isimleri burun damlası isimleri ilaç isimleri

PHYSIODOSE (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: Haricen kullanılır. Gerek duyuldukça flakonlar açılarak kullanılır. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment

RINOPANTEINA (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce şişe çalkalanır ve her bir burun deliğine 2-3 damla damlatılır. Bu işlem günde 4-5 kez tekrarlanır. Endikasyonları: Cerrahi ameliyatlar sonrası krut oluşumunun azaltılması; çevre kirliliği, burun spreyleri tedavisi nedenleriyle meydana gelen kuru ve/veya atrofik nazal mukoza durumlarında (örn. Rinitis medikamentoza veya alerjik rinit-ozena); direkt bir etki sebebiyle meydana gelen burun kanamalarının […]

Leave a Comment

RINIZOL Pediyatrik (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: 2-12 yaş arasındaki çocuklarda, günde 1-2 defa, herbir burun deliğine birer defa damlatılır. 2 yaşından küçük çocuklarda günde 3 defadan fazla kullanılmamalıdır. Endikasyonları: Rinit ya da sinüzitlerin neden olduğu nazal konjesyonun giderilmesinde; soğuk algınlığında (burun tıkanıklığını gidermek ve önlemek amacı ile); paranazal sinüslerin hastalıklarında (sinüzit) salgının drenajı için; orta kulak iltihabında, nazofarinks mukozasının […]

Leave a Comment

SEFİYOL (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde: Günde 3-4 defa 1-2 damla kullanılır. Bebek ve çocuklarda: Günde 1-2 defa 1-2 damla önerilir. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment

SER (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: 2 yaşından küçük çocuklarda sabah akşam her iki burun deliğine bir veya ikişer damla damlatılır. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment

BERKO STERİFİZ (Damla)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde: Günde 3-4 defa 1-2 damla kullanılır. Bebek ve çocuklarda: Günde 1-2 defa 1-2 damla önerilir. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment

BERKO-FİZ (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde: Günde 3-4 defa 1-2 damla kullanılır. Bebek ve çocuklarda: Günde 1-2 defa 1-2 damla önerilir. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment

BİFİZOL (Burun Damlası)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde, günde 3-4 defa her iki burun deliğine 1-2 damla damlatılır. Bebek ve çocuklarda, günde 1-2 defa her iki burun deliğine 1 damla damlatılır. Endikasyonları: Soğukalgınlığı, nezle gibi nedenlerle kuruyan, rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesini, varsa mukoza şişkinliğinin normale dönmesini sağlamak için kullanılır.

Leave a Comment