bronşit ilacı bronşit ilacı ilaç isimleri

NEOCODİN (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 2-3×1-2 tablettir. Endikasyonları: Akut ve kronik bronşitlerde; solunum yollarının, akciğer ve plevranın öksürük ile bileşik bütün hastalıklarında; akciğer tüberkülozunda; soğuk algınlığında ve gripal enfeksiyonlarda kullanılır. Kontrendikasyonları: Psikonörotik, psikopatik ve duygusal yönden dengesiz olan hastalarda kullanılmamalıdır. Çünkü, bu tür hastalar üzerinde alışkanlık tehlikesi daha büyüktür. Monoamin oksidaz inhibitörü olan ilaçlarda ve […]

Leave a Comment

SALBULIN (İnhaler)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde: Akut bronkospazmın veya aralıklı astma epizotlarının giderilmesi için 1-2 inhalasyon tek bir doz olarak uygulanabilir. Kronik sürdürme veya profilaktik terapi için önerilen doz günde 3-4×2 inhalasyondur. Egzersizle oluşan bronkospazmı önlemek için efordan önce 2 inhalasyon alınmalıdır. Çocuklarda: Akut bronkospazmın veya astma epizotlarının giderilmesinde veya egzersizden önce tavsiye edilen doz 1 inhalasyondur. Profilaksi […]

Leave a Comment

TAVANİC (İnfüzyon Solüsyonu)

Kullanım Şekli: Akut sinüzit: Günde tek doz 500 mg 10-14 gün. Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Günde tek doz 250-500 mg 7-10 gün. Toplumdan kazanılmış pnömoni: Günde tek doz veya 2 kez 500 mg 7-14 gün. Piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg 7-10 gün. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde […]

Leave a Comment

THEO-DUR (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde başlangıç için 2×200 mg ve daha sonra 2×300 mg ve çocuklarda başlangıç için 2×100 mg ve daha sonra 2×200 mg’dır. Preparatın terapötik serum seviyeleri 10-20 mcg/ml arasında olmalıdır. Endikasyonları: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir. […]

Leave a Comment

VICKS Vaposyrup (Şurup)

Kullanım Şekli: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: 4 saatte bir 15 ml; 6-11 yaş arası çocuklar: 4 saatte bir 10 ml; 2-5 yaş arası çocuklar: 4 saatte bir 5 ml. Günlük toplam miktar 6 dozu aşmamalıdır. Endikasyonları: Boğaz ve bronşlarda, koyu kıvamlı mukusun atılamamasına bağlı her türlü öksürük durumlarında endikedir. Bronşitlerde, ek tedavi olarak […]

Leave a Comment

VICKS Vaporub Limon (Pomad)

Kullanım Şekli: Uygulama günde 1-3 defa hasta bölgeye pomad sürmek veya buhar yapmak şeklinde olur. Endikasyonları: Göğüs yumuşatıcı ve dekonjestan etkilidir. Bronşit, öksürük, nezle, grip vb. solunum yolu hastalıklarında endikedir.

Leave a Comment

VOLEFLOK (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Yavaş infüzyon şeklinde (60-90 dakika) günde tek doz veya iki kez uygulanabilir. Birkaç gün sonra hastanın durumuna göre oral uygulamaya geçilebilir. Toplumdan kazanılmış pnömoni: Günde tek doz veya 2 kez 500 mg, 7-14 gün. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde iki kez 500 mg, 7-14 gün. Piyelonefrit dahil komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları: Günde tek […]

Leave a Comment

ZITROMAX (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Zitromax günlük tek doz olarak verilmelidir. Zitromax Süspansiyon yiyecekler ile birlikte alınabilir. Yetişkinler (yaşlılar dahil): Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1000 mg’dır. Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle 500 mg olarak verilen 1500 […]

Leave a Comment

DEMOKSİL

Gram negatif ve gram pozitif organizmaların ve özellikle Streptococcus pneumonia ve H. Influenzanın neden olduğu; Endokardit profilaksisi, gonore, invaziv salmonella, kronik bronşit, otitis media, sinüzit, üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir. YAN ETKİLERİ: Allerjik reaksiyonlar, bulantı, kusma, diyare, ürtiker, anemi, baş ağrısı ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir. UYARI VE ÖNLEMLER: Gebelerde kullanılmaz. Probenisidle uzun süreli kan […]

Leave a Comment

CEFOZIN

Cefozin duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu aşağıdaki sistem enfeksiyonlarında kullanılır; – Solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks, plörezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, larenjit, tonsilit. – Safra yolları enfeksiyonları: Kolanjit, kolesistit. – Peritonit, lenfanjit ve lenfadenit. – Septisemi ve subakut bakteriyel endokardit. – İdrar […]

Leave a Comment