bronşit ilaç isimleri bronşit ilaç isimleri ilaç isimleri

SALBUTOL (Şurup)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 4×1/2-1 ölçek şurup ve çocuklarda 2-6 yaş arasında olanlarda 3×1/4-1/2 ölçek şurup, 6-12 yaş arasında olanlarda 3×1/2 ölçek şuruptur. Endikasyonları: Salbutamol selektif bir Beta2 adrenerjik reseptör agonistidir. Etkisi çabuk başladığından özellikle hafif astım tedavi ve profilaksisi ve orta şiddetli astım alevlenmelerinin tedavisi için uygundur. Astım, kronik bronşit ve amfizemden ötürü […]

Leave a Comment

SALBUTAM-SR (Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda 12 saat ara ile 2×8 mg ve 3-12 yaş arası çocuklarda 2×4 mg’dır. Endikasyonları: Salbutamol selektif bir Beta2 adrenerjik reseptör agonistidir. Etkisi çabuk başladığından özellikle hafif astım tedavi ve profilaksisi ve orta şiddetli astım alevlenmelerinin tedavisi için uygundur. Astım, kronik bronşit ve amfizemden ötürü oluşan […]

Leave a Comment

SANOCEF MR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sanocef MR Film Tablet oral yolla, aç veya tok karına alınabilir. Farenjit, bronşit, tonsilit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve alt idrar yolu enfeksiyonlarında önerilen doz günde 2 defa 375 mg’dır. Pnömoni tedavisinde önerilen doz günde 2 defa 750 mg’dır. 1.5 g/günlük dozunun 14 gün süreli kullanımının emniyeti klinik çalışmalarda ispatlanmıştır. 4 g/gün […]

Leave a Comment

SANOCEF (Süspansiyon)

Kullanım Şekli: Yetişkinlere uygulanacak genel doz 8 saatte bir 250 mg’dır. Pnömoni gibi daha şiddetli enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda doz iki katına çıkartılabilir. Pediyatrik hastalara uygulanan genel doz, 8 saatlik aralara bölünmüş 20 mg/kg/gün’lük dozdur. Orta kulak iltihabı ve daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu daha ciddi enfeksiyonlarda, maksimum doz […]

Leave a Comment

SEKODİN (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 4×1 tablet, çocuklarda 3-4×1/2-1 tablettir. Endikasyonları: Solunum yollarının öksürükle birlikte olan veya olmayan larenjit, farenjit, trakeit, bronşit, bronşektaziyle grip ve soğuk algınlığına bağlı öksürüklerde endikedir. Kontrendikasyonları: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Yan Etkileri: Çok nadir olarak aşırı duyarlı kişilerde hafif ürtiker, mide bulantısı ve kusma görülebilir. Ağız ve mukozada geçici ve […]

Leave a Comment

SEFUROKS (Süspansiyon)

Kullanım Şekli: Yetişkinler ve 12 yaşın üzerinde çocuklarda günlük doz her 12 saatte bir 250 mg’dır. Ağır enfeksiyonlarda her 12 saatte bir 500 mg’a çıkılabilir. Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları günde 2×125 mg dozla tedavi edilebilirse de genellikle üriner sistem enfeksiyonlarında önerilen doz 2×250 mg/gündür. 12 yaşından küçük çocuklarda 12 saatte bir 125 mg kullanılır. Orta […]

Leave a Comment

MEIACT (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Meiact günde iki kez olacak şekilde yemeklerle birlikte alınmalıdır. Tedavi süresi genel olarak 5-7 gündür. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ve akut glomerulonefrit gelişmesini önlemek için tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Hafif ve orta şiddetteki pnömonide, günde 2 kez, 10-14 günlük tedavi gerekir. Ağır olgularda ise günlük doz iki katına […]

Leave a Comment

WİNTUS (Draje)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde (12 yaş ve daha büyüklerde): Her altı saatte 1-2 draje kullanılır. Çocuklarda (6-12 yaş arası) her altı saatte 1 draje kullanılır. 6 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Endikasyonları: Analjezik, antipiretik, antihistaminik, dekonjestan ve antihistaminik etkilidir. Soğuk algınlığının neden olduğu öksürük, konjesyon, ateş, başağrısı, kas ve eklem ağrılarında, grip, bronşit, sinüzit ve rinitte […]

Leave a Comment

XANTHIUM 200 (Mikropellet Kapsül)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda 2×200 mg’dır. 6 yaşın altındaki çocuklarda daha düşük dozlar uygulanmalıdır. Endikasyonları: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik […]

Leave a Comment

XIBAC (Oral Süspansiyon)

Kullanım Şekli: Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan Staphylococcus spp., ve H. influenzae olan üst solunum yolu enfeksiyonları; E.coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve Streptococcus spp., Pneumococci, penisilinaz salgılamayan Staphylococcus spp. ve H.influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında mutad doz: Erişkinler: 8 saat ara ile 250 […]

Leave a Comment