böbrek ilaçları böbrek ilaçları ilaç isimleri

NEORECORMON (Şırınga)

Kullanım Şekli: Kronik böbrek yetmezliği olan anemik hastaların tedavisi: Subkutan veya intravenöz yolla uygulanabilir. İntravenöz uygulama durumunda çözelti yaklaşık olarak 2 dakikadan uzun sürede enjekte edilmelidir (hemodiyaliz hastalarında, diyaliz sonunda arteriyovenöz fistül yoluyla). Pre-diyaliz hastalarda, periferik venlerin delinmemesi için her zaman subkutan uygulama tercih edilmelidir. Tedavinin amacı paket hücre volümünü %30-35’e yükseltmektir; o nedenle haftalık […]

Leave a Comment

SIMULECT (Flakon)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde kullanım: Standart doz, herbiri 20 mg’lık iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg’dır. İlk 20 mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. İkinci 20 mg’lık dozun transplantasyondan 4 gün sonra verilmesi gerekir. Greft kaybı gibi postoperatif komplikasyonlar gelişirse, 2. doz kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım: Vücut ağırlığı 35 kg veya daha az […]

Leave a Comment

BALANCE %4.25 Glukoz, 1.75 mmol/l Kalsiyum (Peritonal Diyaliz Solüsyonu)

Kullanım Şekli: Uygulama hekimin belirlediği şekilde yapılır. Endikasyonları: Peritoneal diyalizin gerekli olduğu; akut ve kronik böbrek yetmezliği, ciddi sıvı retansiyonu, elektrolit bozuklukları, ilaç zehirlenmelerinde daha etkili alternatif bir tedavi bulunamadığı durumlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Yakın zamanda geçirilmiş batın içi operasyonlar ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi bazı klinik durumlar kontrendikasyon olarak kabul edilebilir. Uyarılar: Aşırı ya da yetersiz […]

Leave a Comment

SALMOCALCIN (Ampul)

Kullanım Şekli: Dozaj hastanın metabolizmasına, hastalığın ağırlık derecesine ve hastanın doza yanıtına göre ayarlanmalıdır. Endikasyonları: Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya […]

Leave a Comment

SANDIMMUN Neoral (Oral Solüsyon)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN Neoral (Kapsül)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN (IV Ampul)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANFLOKS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sanfloks 750 mg Film tablet aç veya tok karnına alınabilir ancak mide boşken alınması absorbsiyonu çabuklaştırır. Akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 100-250 mg, 3 gün. Hafif/orta üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 250 mg, 7-14 gün. Ağır/Komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 500 mg, 7-14 gün. Hafif/orta kronik bakteriyel […]

Leave a Comment

PACOFEN-S (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 3-4×2 tablet (24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır) ve 6-12 yaş arası çocuklarda 3-4×1/2-1 tablettir. Endikasyonları: Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar […]

Leave a Comment

XEFO Rapid Film Tablet

Kullanım Şekli: Xeforapid her türlü akut ağrının kısa süreli tedavisinde endikedir. 8-16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır. Günlük doz 16 mg’ı aşmamalıdır. Endikasyonları: Analjezik ve antienflamatuvar etki istenen; kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit), eklem dışı romatizmal durumlar (lumbo-siyatalji), postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisinde endikedir. […]

Leave a Comment