böbrek ilaç isimleri böbrek ilaç isimleri ilaç isimleri

SALMOCALCIN (Ampul)

Kullanım Şekli: Dozaj hastanın metabolizmasına, hastalığın ağırlık derecesine ve hastanın doza yanıtına göre ayarlanmalıdır. Endikasyonları: Osteoporoz (postmenapozal osteoporozun erken ve ilerlemiş safhaları, senil osteoporoz, sekonder osteoporoz, örn. kortikosteroid ya da immobilizasyona bağlı); osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin paget hastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nörolojik komplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan ya […]

Leave a Comment

SANDIMMUN Neoral (Oral Solüsyon)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN Neoral (Kapsül)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANDIMMUN (IV Ampul)

Kullanım Şekli: Organ transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki 12 saat içinde, ikiye bölünmüş olarak, 10-15 mg/kg olarak verilmelidir. Bir-iki hafta sonra, kan düzeylerine göre, doz azaltılmaya başlanarak, 2-6 mg/kg/gün’lük idame dozuna geçilir. Kemik iliği transplantasyonlarında ilk doz transplantasyondan önceki gün, genellikle 3-5 mg/kg/gün’lük i.v. infüzyon biçiminde başlanır, 2 hafta içinde 12.5 mg/kg/gün’lük oral idame tedavisine […]

Leave a Comment

SANFLOKS (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Sanfloks 750 mg Film tablet aç veya tok karnına alınabilir ancak mide boşken alınması absorbsiyonu çabuklaştırır. Akut komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 100-250 mg, 3 gün. Hafif/orta üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 250 mg, 7-14 gün. Ağır/Komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonu: 12 saatte bir, 500 mg, 7-14 gün. Hafif/orta kronik bakteriyel […]

Leave a Comment

PACOFEN-S (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 3-4×2 tablet (24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır) ve 6-12 yaş arası çocuklarda 3-4×1/2-1 tablettir. Endikasyonları: Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar […]

Leave a Comment

XEFO Rapid Film Tablet

Kullanım Şekli: Xeforapid her türlü akut ağrının kısa süreli tedavisinde endikedir. 8-16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır. Günlük doz 16 mg’ı aşmamalıdır. Endikasyonları: Analjezik ve antienflamatuvar etki istenen; kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit), eklem dışı romatizmal durumlar (lumbo-siyatalji), postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisinde endikedir. […]

Leave a Comment

THYMOGLOBULINE (Flakon)

Kullanım Şekli: İlk infüzyondan yaklaşık 1 saat önce intravenöz antihistaminik uygulanmalıdır. Thymoglobuline izotonik NaCl veya dekstroz solusyonuyla (genellikle her bir flakon için 50 ml) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Bu koşullara uyarak derin yüksek debili bir vene i.v. uygulanmalıdır. Steroid tedavisiyle birlikte kullanılmalıdır, 4 saatten daha az süreli, hızlı infüzyonlar yapılmamalıdır. Rejeksiyonun önlenmesinde: Böbrek, pankreas veya karaciğer […]

Leave a Comment

DOPMIN Ampul

Kullanım Şekli: İç hastalıklarda, intensif olarak 175-250 mcg/dak= 3 mcg/dak/kg; operasyonlarda intensif olarak 450-500 mcg/dk=6,5 mcg/kg/dak. ve septik şok tedavisinde 750-1200 mcg/dak= 14-17 mcg/kg/dak. Endikasyonları: Kardiyotonik etkilidir. Akut konjestif kalp yetmezliği ve şok olgularında (postoperatif, septik, anafilaktik ve kardiyojenik); böbrek yetersizliği tehdidi; akut pankreatit; kronik kalp ve böbrek hastalıklarında akut yetersizlik tehdidi, diüretik tedavisinin etkisini […]

Leave a Comment

DOPADREN IV Ampu

Kullanım Şekli: 100 ml intravenöz infüzyon sıvısına ilave edilecek ilaç miktarı = 6 x ağırlık (kg) x arzu edilen doz (mcg/kg/dak)/ İntravenöz infüzyon hızı (ml/saat) şeklinde hesaplanmalıdır. Yetişkinlerde ve çocuklarda dopamin infüzyonuna, 1-5 mg/kg/dakika hızla başlanır ve infüzyon hızı 10-30 dakika aralıklarla 1-4 mg/kg/dakika oranında optimal sonuç elde edilinceye kadar arttırılır. Optimal hemodinamik yanıtlar elde […]

Leave a Comment