blefarit tedavisi blefarit tedavisi ilaç isimleri

OKACIN (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Alt konjonktival kese içine günde 2-3 kez birer damla damlatılır. Tedavinin başlangıcında 20 dakika içinde 5 damla ya da 6-10 saat süresince her saat 1 damla damlatılır. Tedavi süresi 7-9 gündür. Endikasyonları: Lomefloksasine duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı konjunktivit, blefarit ve blefaro-konjunktiviti de içine alan ön segment bakteriyel enfeksiyonlarında endikedir. Kontrendikasyonları: Aktif bileşene, yardımcı […]

Comments (1)

OFTALAR (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Tavsiye edilen doz hasta göz(ler)e 6 saatte bir 2 damladır. Başka bir göz damlası ile eşzamanlı olarak kullanılacaksa, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir. Endikasyonları: Pranoprofen, yapısal olarak propiyonik asitten çıkarılmış belirgin antienflamatuvar ve analjezik özellikte non-steroidal antienflamatuvar bir ajandır. Siklooksijenaz yolunu inhibe ederek  enflamasyon ve ağrı oluşumunda önemli rol oynayan […]

Leave a Comment

RIFOCIN (Göz Damlası)

Kullanım Şekli: Enfeksiyonun şiddetine göre göze günde 3-6 defa 1-2 damla damlatılır. Gözün ön boşluğu ve lakrimal kanalın lavajlarında, 1-2 defa uygulanır. Endikasyonları: Rifamisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu göz enfeksiyonları; akut, subakut veya kronik bakteriyel konjunktivit; enfekte olmuş blefarit; dakriyosistit; göz ameliyatlarından önce ve sonraki tedavilerde kullanılır. Kontrendikasyonları: Rifamisine aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: […]

Leave a Comment