Kullanım Şekli: Kemik metastazlarının tedavisi ve standart antineoplastik tedaviyle birlikte osteolitik lezyonlarının tedavisi: Erişkinler ve yaşlılar: Önerilen doz, her 3-4 haftada bir 4 mg Zometa’nın steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve daha sonra seyreltilmiş, 15 dakikalık bir i.v. infüzyon ile uygulanmasıdır. Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi: Erişkinler ve yaşlılar: Önerilen doz, 4 mg Zometa’nın steril enjeksiyonluk […]