anksiyete ilaçları isimleri anksiyete ilaçları isimleri ilaç isimleri

LİDANİL (Draje)

Kullanım Şekli: Günde 5-15 mg (1-3 draje) yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz günde 6 drajeye kadar yükseltilebilir. 4-12 yaşlarındaki çocuklara günde maksimum 3 drajeye kadar güvenle verilebilir. Endikasyonları: Anksiyete halleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu, mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi, depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyon veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi […]

Leave a Comment

LİZAN (Kapsül)

Kullanım Şekli: Anksiyolitik olarak günde 2-4×2-10 mg; sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz 2-4×10 mg ve idame doz olarak 2-4×5 mg uygulanır. 6 aydan büyük çocuklarda 40-200 µg/kg hesabıyla verilir. Endikasyonları: En önemli endikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomların kısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon, tremor, akut delirium tremens ve halüsiyonasyonlarda kullanılır. […]

Leave a Comment

NERVİUM (Tablet)

Kullanım Şekli: Anksiyolitik olarak oral yoldan günde 2-4×2-10 mg, sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz 2-4×10 mg ve idame doz olarak 2-4×5 mg uygulanır. 6 yaşından büyük çocuklarda en düşük dozla başlanır ve gerekirse yükseltilebilir. Genel olarak günde 3-4 kez 1-2 mg yeterlidir. Endikasyonları: En önemli endikasyonu anksiyete hastalıklarıyla anksiyeteye bağlı semptomların kısa süreli […]

Leave a Comment

OPRİMOL (Draje)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde; hafif vakalarda günde 1-2 draje (tercihen akşamları uygulanmak üzere), orta şiddette vakalarda sabahları 1 draje, akşamları 2 draje veya günde üç kez yemekte veya yemekten sonra 1 draje, şiddetli vakalarda günde üç kez 2 draje uygulanması önerilir. 6 yaşından büyük çocuklarda; 3-4 mg/kg/gün (günde 1 draje veya maksimum 2 draje). Ancak opipramol […]

Leave a Comment

OPRİDON (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde günde 3×1 draje veya bazı durumlarda geceleri 1-2 draje ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 2-4 mg/kg kullanılır. Tedavi süresi ortalama 1-2 aydır. Endikasyonları: Anksiyete, huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve […]

Leave a Comment

PAXIL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Paxil’in günde bir defa sabahları yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam etmelidir. İlacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Yetişkinler: Depresyon: Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır. Bazı hastalarda dozu artırmak gerekebilir. Doz, hastanın cevabına göre, kademeli olarak, 10 mg’lık artışlar ile günde 50 mg’a yükseltilebilir. […]

Leave a Comment

PAXERA (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Günde bir defa tercihen sabahları aç ya da tok karnına alınması önerilir. Major Depresif Bozukluk: Önerilen başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doza yanıt vermeyen hastalarda doz, en az bir haftalık aralıklarla 10 mg’lık artışlar yapılarak maksimum günde 50 mg’a dek artırılabilir. Tedavi hastanın kliniğine göre en az birkaç ay sürmelidir. Obsesif Kompülsif […]

Leave a Comment

PAXIL CR (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Paxil CR tablet genellikle sabahları olmak üzere günde bir defa, yemeklerden önce ya da sonra alınmalıdır. Hastalar Paxil CR tabletin çiğnenmemesi ya da kırılmaması ve bir bütün olarak yutulması konusunda uyarılmalıdır. Majör Depresif Bozukluklar: Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 25 mg’dır. 25 mg’lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 12.5 mg/gün’lük doz artırımları […]

Leave a Comment

VALİDOL (Damla)

Kullanım Şekli: Psikonöroz ile bağlantılı anksiyete semptomlarda: Yetişkinlerde; 15-60 damla günde 3-4 defa, 6 yaştan küçüklerde; 7 damla 6 saatte bir, 6 yaştan büyüklere; 7-15 damla 6 saatte bir. Ameliyat öncesi: Yetişkinlerde; 30-60 damla, çocuklarda; kilo başına 0.6 mg. Alerjik nedenlere bağlı pruritlerde: Yetişkinlerde; 15 damla günde 3-4 defa, 6 yaştan büyükler; 7-15 damla günde […]

Leave a Comment

VİSTARİL (Kapsül)

Kullanım Şekli: Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyete gözlemlenen organik hastalık durumlarındaki yardımcı tedavide: Erişkinlere günde 4 defa 50-100 mg; 6 ay – 6 yaş arası çocuklara bölünmüş dozlar halinde günde 50 mg ve 6 yaşından büyük çocuklara bölünmüş dozlar halinde günde 50-100 mg. Allerjik durumlara bağlı kronik ürtiker, atopik ve kontakt […]

Leave a Comment