Kullanım Şekli: Hipertansiyon: Başlangıç ve idame dozu günde bir defa 50 mg’dır. Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır. Doz gerektiğinde günde bir defa 100 mg’a çıkarılabilir. İntravasküler hacim azalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi görenler) ve karaciğer yetmezlik hikayesi olan hastalarda başlangıç dozu günde bir defa 25 mg’dır. Sol ventrikül […]