angina pektoris angina pektoris ilaç isimleri

LOPRESOR (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 100-150 mg’dır. Sabahları tek doz veya 2 kısma bölünmüş dozlar halinde çiğnenmeden kullanılmalıdır. Gerekirse doz 300 mg’a yükseltilebilir. Endikasyonları: Beta1-selektif beta-blokerdir. Hipertansiyon (kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak), angina pektoris, supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünün idame tedavisi, palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları, migren […]

Leave a Comment

NİTROFİX SR (Tablet)

Kullanım şekli: Erişkinler için önerilen doz genellikle günde 2×5 mg’dır. Tablet üst dudak ve maksiller (üst çene) gingiva (diş eti) arasına uygulanır. Yeterli terapötik etki sağlanamadığında, doz günde 2×10 mg’a çıkarılabilir. Tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır. Endikasyonları: Angina pektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir. Kontrollü klinik çalışmalarda egzersiz sırasında çekilen EKG ile izosorbitin angina pektorisli hastalarda […]

Leave a Comment

NORTAN (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz tek doz halinde 50 mg veya 100 mg’dır. Endikasyonları: Beta-adrenerjik reseptör blokeri ve antihipertansif etkilidir. Hipertansiyonun kontrolünde, tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte özellikle tiazid tipi bir diüretikle birlikte verilebilir. Ay-rıca, koroner ateroskleroza bağlı angina pektorisin uzun süreli kontrolünde endikedir. Kontrendikasyonları: Sinüs bradikardisi, 1. dereceden büyük kalp bloğu, kardiyojenik şok […]

Leave a Comment

BELOC ZOK (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük dozun bir defada ve tercihen sabahları alınması önerilir. Hipertansiyon: Günde bir defa 50-100  mg alınır. 100 mg ile yeterli yanıt alınamayan hastalarda doz yükseltilebilir veya tedaviye başka bir antihipertansif ilaç, tercihen diüretikler ve dihidropiridin grubu kalsiyum antagonisti eklenebilir. Angina pektoris: Günde bir defa 100-200 mg alınır. Stabil kalp yetmezliği, fonksiyonel sınıf II: […]

Leave a Comment

DEPONIT-NT

Angina pektorisin önlenmesi ve koroner kalp yetmezliğinin sürekli tedavisinde endikedir. YAN ETKİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, nabızda artma, cilt kızarması, hafif kaşıntı ve yanma gibi yan etkiler görülebilir. UYARI VE ÖNLEMLER: Akut angina pektoris krizlerinin tedavisinde kullanılmaz. Yeni miyokard enfarktüsü geçirenlerde ve akut kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılır. Bir flasterlerin uygulandığı yere aradan 2 gün […]

Leave a Comment