anestezi ilaç isimleri anestezi ilaç isimleri ilaç isimleri

XYLESTESIN-A (enjektabl solüsyon)

Piyasa Şekilleri: 1.7 ml’lik 50 karpül. Kullanım Şekli: Submukozal Enjeksiyon; enjeksiyon hızı 0.5 ml/15 saniye’yi (1 karpül/dakika) geçmemelidir. Uygun olmayan intravasküler enjeksiyonu önlemek için solunum kontrolü yapılmalıdır. Her zaman için etkin anestezinin sağlandığı en düşük çözelti hacmi kullanılmalıdır. Başka bir şekilde önerilmedikçe aşağıdaki dozlar kullanılmalıdır. İnfiltrasyon ve sinir bloğu anestezisinde; genellikle 1-4 ml dozda, tam […]

Leave a Comment

EMLA %5 (Krem)

Kullanım Şekli: Deri: Kalın bir tabaka halinde sürülür ve kapalı pansuman ile kapatılır. 10 cm2’lik alan için yaklaşık 1.5 gram ilaç uygulanır. Kapalı pansuman 5 saat süreyle etkilidir. Küçük cerrahi girişimlerde; 1/2 tüp (2 g) ilaç kullanılmalıdır. Uygulama süresi en az bir saattir. Daha büyük alanlarda cerrahi girişimlerde; 1.5-2 g/10 cm2 uygulanır. Uygulama süresi en […]

Leave a Comment

ENFLURANE (inhalasyon solüsyonu)

Kullanım Şekli: Enflurane tatbikine uygun olarak ayarlanmış vaporizatörlerle verilmelidir. Endüksiyon: Endüksiyon Enflurane ve oksijen veya oksijen-azot protoksid karışımı ile elde edilebilir. Endüksiyona %0.5’lik konsantrasyonla başlayıp kısa aralıklarla ve %0.5’lik artmalarla cerrahi anestezi seviyesi oluşana kadar devam edilmelidir. Cerrahi anestezi seviyesi %4’den düşük olmalıdır. İdame: %0.5-3’lük Enflurane konsantrasyonları ile cerrahi anestezi seviyeleri devam ettirilebilir. Bu  konsantrasyonla […]

Leave a Comment

XYLONOR (Kartuş)

Kullanım Şekli: Erişkin ve 4 yaş üzerindeki çocuklarda kullanılır. Erişkinler: Enjekte edilecek miktar yapılacak müdahale boyutuna göre değişir. Genelde rutin bir operasyon için 1-3 kartuş enjekte edilir. Tek kullanımda lidokain HCI miktarı 300 mg’ı aşmamalıdır. Çocuklar: Enjekte edilecek miktar yaş, kilo ve yapılacak müdahale boyutuna göre ayarlanır. Tek kullanımda çocuklara uygulanacak lidokain HCI miktarı 20-30 […]

Leave a Comment

ESMERON (IV Ampul)

Kullanım Şekli: Klinik koşullarında kullanıldığı için hastanın durumuna göre doz ayarlaması yapılır. Endikasyonları: Genel anestezi sırasında endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kası gevşemesini sağlamak amacıyla kullanılır. Kontrendikasyonları: Roküronyum veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anaflaktik reaksiyonlar ve hamilelikte kontrendikedir. Uyarılar: Solunum kaslarında paraliziye neden olduğundan ilacın kullanıldığı hastalarda yeterli spontan solunum sağlanana kadar solunum […]

Leave a Comment

ZENFEKTOL (Solüsyon)

Kullanım Şekli: Ameliyat öncesi hazırlıkta 1/750, enfekte yaralarda 1/3000-1/20000, mukoza ve soyulmuş derilerde 1/5000-1/10000, vajinal duş ve irrigasyonda 1/2000-1/5000, epiziyotomi sonrası bakımda 1/5000-1/10000, meme ve memebaşı bakımında 1/1000-1/2000, mesane ve üretra irrigasyonunda 1/5000-1/20000, mesane retansiyon lavajında 1/20000-1/40000, sızıntı ve açık yaralarda 1/2000-1/5000, irrigasyonlu ıslak veya açık sargıda 1/5000, oftalmolojide 1/5000-1/10000 ve alet dezenfeksiyonunda 1/100’lük dilüsyonlar […]

Leave a Comment

BLOK-L (IV Ampul)

Kullanım Şekli: Yalnız intravenöz yoldan uygulanmalıdır. Genelde, erişkinlerde intraoperatif başlangıç dozu olarak bolus şeklinde 0.08-0.10 mg/kg doz önerilmektedir. Bu doz, acil olmayan intübasyonlarda 2.5-3 dakikalık bir uygulama süresi oluşturmaktadır. Bu dozu takiben, uzun sürecek cerrahi girişimlerde idame dozu olarak 0.010-0.015 mg/kg bir doz uygulanmalıdır. İzlenen klinik kriterlere göre idame dozunun 25-40 dakika arasında uygulanması gerekebilir. […]

Leave a Comment

DİPRİVAN IV Ampul

Kullanım Şekli: Yetişkinler: Anestezi indüksiyonu için yavaş bolus enjeksiyon veya infüzyon ile kullanılabilir. Premedikasyonlu veya premedikasyonsuz hastalarda, hastanın cevabına göre yani klinik belirtiler anestezinin başladığını gösterene kadar titre edilmelidir (Ortalama sağlıklı bir yetişkinde her on saniyede yaklaşık 40 mg bolus enjeksiyon veya infüzyonla). 55 yaşın altındaki yetişkin hastaların çoğu için 1.5-2.5 mg/kg propofolün yeterli olması […]

Leave a Comment