alerjik rinit ilaçları alerjik rinit ilaçları ilaç isimleri

LERGY (Şurup)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Günde bir defa 10 mg. 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: 30 kg’dan az olanlarda: Günde bir defa 5 mg. 30 kg’dan fazla olanlarda: Günde bir defa 10 mg. Gerekirse doz, günde iki defaya bölünebilir. Setirizin aç veya tok karnına alınabilir. 2 yaşından küçük hastalarda setirizinin etkinliği ve emniyeti […]

Leave a Comment

LUXAT (Film Tablet)

Kullanım Şekli: 15 yaş ve üzeri yetişkin hastalar için günlük doz yatmadan önce alınan 10 mg’lık bir film tablettir. Montelukastın astım parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Yemekle birlikte veya ayrıca alınabilir. Hastalar, astımın kötüleştiği dönemlerin yanı sıra, astımları kontrol altında iken de Luxat almaları konusunda uyarılmalıdır. Diğer astım tedavileri ile birlikte Luxat […]

Leave a Comment

NASACORT AQ (Nazal Sprey)

Kullanım Şekli: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için; başlangıç dozu günde 1 kere herbir burun deliğine 2 (220 mcg) püskürtmedir. Semptomlar kontrol altına alınınca 110 mcg ile yani 1 püskürtme ile devam edilir. 6-12 yaş arası çocuklarda doz; günde 1 kere herbir burun deliğine 1 (110 mcg) püskürtmedir. Daha ağır vakalarda doz 220 mcg’ye […]

Leave a Comment

NASONEX Aqueous (Nazal Sprey)

Kullanım Şekli: Sprey pompası ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 6 ile 7 kez püskürtülmelidir. Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Önerilen doz günde bir kez her iki burun deliğine 50 mcg’lık iki püskürtme olmak üzere günde toplam 200 mcg’dır. Semptomların kontrol altına alınmasından sonra idame dozu her burun deliğine bir püskürtme olmak […]

Leave a Comment

NAZOSTER (Nazal Sprey)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde (geriyatrik hastalar dahil) ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda: Profilaksi ve tedavi için önerilen doz günde bir kez her iki burun deliğine 50 mcg’lık iki püskürtme olmak üzere günde toplam 200 mcg’dır. Semptomların kontrol altına alınmasından sonra idame dozu her burun deliğine bir püskürtme olmak üzere günde toplam 100 mcg’a düşürülebilir. Semptomlar yeterince […]

Leave a Comment

NOTTA (Çiğneme Tableti)

Kullanım Şekli: Astımlı veya mevsimsel alerjik rinitli 15 yaş ve üzerindeki adolesan ve yetişkin hastalar için günlük doz, yatmadan önce alınan 10 mg’lık bir tablettir. Notta (montelukast)’nın astım kontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Aç veya tok karnına alınabilir. Hastalara, astımın kötüleştiği dönemlerin yanısıra, astımları kontrol altındayken de Notta almaya devam […]

Leave a Comment

ONCEAIR Çiğneme Tableti

Kullanım Şekli: 2-5 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 4 mg’lık bir çiğneme tabletidir. 6-14 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 5 mg’lık bir çiğneme tabletidir. 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj yatmadan önce alınan 10 mg’lık bir tablettir. Astımın kontrolündeki kontrol parametreleri üzerindeki terapötik […]

Leave a Comment

ONCEAIR Film Tablet

Kullanım Şekli: 2-5 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 4 mg’lık bir çiğneme tabletidir. 6-14 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 5 mg’lık bir çiğneme tabletidir. 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj yatmadan önce alınan 10 mg’lık bir tablettir. Astımın kontrolündeki kontrol parametreleri üzerindeki terapötik […]

Leave a Comment

RESSİTAL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde günde tek doz 10 mg yeterlidir. Endikasyonları: Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir. Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Uyarılar: Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği […]

Leave a Comment

RHINOCORT (Nazal İnhalasyon Spreyi)

Kullanım Şekli: Rinit tedavisinde erişkinler ve 6 yaş üstü çocuklarda başlangıç dozu 400 mg’dır. Doz sabah tek doz veya sabah, akşam iki bölümde uygulanabilir. Nazal poliplerin tedavisinde günde iki kez 200 mcg’dır (4×50 mcg). Doz, hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Endikasyonları: Mevsimsel allerjik rinit, sürekli (perinneal) allerjik rinit, vazomotor rinitte endikedir. Polipektomi sonrasında nazal poliplerden korunmada […]

Leave a Comment