alerji ilacı alerji ilacı ilaç isimleri

LONGİFENE (Tablet)

Kullanım Şekli: Doz erişkinlerde günde 1-4 tablet ve çocuklarda yaşlarına göre 1/2-1 tablettir. Yemekler arasında alınmalıdır. Endikasyonları: Allerjik rinit, perennial rinit, Quincke ödemi, deri allerjileri, kontakt dermatit, ürtiker, ilaç ve besinlere bağlı allerjiler, böcek sokması gibi çeşitli kaynaklı allerjik reaksiyonların semptomatik tedavilerinde endikedir. Nörodermatit, ekzema ve benzeri kaşıntılı deri hastalıklarında kaşıntıyı gidermek amacıyla; antinozean etkisiyle […]

Leave a Comment

SİSTRAL (Ampul)

Kullanım Şekli: Akut veağır allerjik durumlarda tercih edilmelidir. Günde 2-3×1 ampul i.m. olarak veya ciddi olgularda çok yavaş i.v olarak uygulanır. Endikasyonları: Antihistaminik ve antiallerjik etkilidir. Vagotoninin hakim olduğu allerjik kaynaklı şikayetler, astım bronşiyal, allerjik enterit, saman nezlesi, vazomotor rinit, migren, allerjik baş ağrıları, serum hastalığı, Quincke ödemi, ürtiker, allerjik dermatozlar, ekzema, akut ve kronik […]

Leave a Comment

BENADRYL (Eliksir)

Kullanım Şekli: Günlük doz çocuklar ve yetişkinlerde 2 veya 3 kısma bölünen, vücut ağırlığının her bir kilosu için 4 mg’dır. Pratikte, 12 yaşından küçük çocuklarda tedavi edilen hal kontrol altına alınıncaya kadar günde 3-4 kez 1-2 ölçek verilir. Endikasyonları: Başlıca alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılır. Rinit, konjunktivit, kaşıntılı deri hastalıkları ile ürtiker ve anjiyonörotik ödem dahil […]

Leave a Comment

BENİSON (Ampul)

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde i.v veya derin i.m yolla 10-50 mg (gerekirse 100 mg) ve çocuklarda 5 mg/kg’dır. Bu doz 4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Maksimum günlük doz erişkinlerde 400 mg ve çocuklarda 300 mg’dır. Endikasyonları: Başlıca alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılır. Rinit, konjunktivit, kaşıntılı deri hastalıkları ile ürtiker ve anjiyonörotik ödem dahil aşırı duyarlılık durumlarındaki […]

Leave a Comment

VANKOMİSİN (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Normal Renal Fonksiyonlu Hastalar: Yetişkinler: Genel günlük 2 gram intravenöz doz her 6 saatte bir 500 mg veya her 12 saatte bir 1 g olarak verilir. Her doz, en az 60 dakikalık bir periyod boyunca verilmelidir. Yaş veya şişmanlık gibi diğer faktörler genel günlük dozun ayarlanmasını gerektirir. Çocuklar: Genel günlük intravenöz doz 40 […]

Leave a Comment

VANCOMYCIN HCL DBL (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Genelde uygulanan i.v. doz 6 saatte bir 500 mg veya 12 saatte bir 1 g’dır. Her doz 10 mg/dakika’dan daha yavaş veya en az 60 dakika veya daha uzun bir sürede uygulanmalıdır. Vankomisim i.m. enjeksiyon ile verilmemelidir. Renal fonksiyon bozukluğu olan erişkinler ve yaşlılarda toksik serum düzeylerini engellemek için doz ayarlamaları yapılmalıdır. Vankomisin […]

Leave a Comment

VICKS Vapodry (Şurup)

Kullanım Şekli: 3-6 yaş arası: 3-4×2.5 ml/gün, 6-9 yaş arası: 3-4×2.5-5 ml/gün, 9-12 yaş arası: 3-4×5 ml/gün, erişkin (>12 yaş): 3-4×5-10 ml/gün. Endikasyonları: Öksürük ve konjesyon belirtilerinin tedavisinde, üst solunum yolları hastalıklarında ve alerjik rinitte kullanılır. Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, monoamin oksidaz (MAO) tedavisi görenlerde ya da son 14 […]

Leave a Comment

XEFO Rapid Film Tablet

Kullanım Şekli: Xeforapid her türlü akut ağrının kısa süreli tedavisinde endikedir. 8-16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır. Günlük doz 16 mg’ı aşmamalıdır. Endikasyonları: Analjezik ve antienflamatuvar etki istenen; kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartrit), eklem dışı romatizmal durumlar (lumbo-siyatalji), postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisinde endikedir. […]

Leave a Comment

XYZAL (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Xyzal Film Tablet bir miktar sıvı ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir hafta kullanılır. Yetişkinler, 12 yaşından büyükler ve 6 – 12 yaş arası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg’dır. 6 yaşından küçük […]

Comments (1)

YENİZİN (Şurup)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda günde tek doz 10 mg; 2-12 yaş arasındaki ve 30 kg’ın altındaki  çocuklarda günde tek doz 5 mg alınır. Gerekirse bu miktar günde 2 defaya bölünebilir. Endikasyonları: Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir. Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan […]

Leave a Comment