akciğer kanseri ilaçları akciğer kanseri ilaçları ilaç isimleri

MITOMYCIN-C (Flakon)

Kullanım Şekli: Aralıklı uygulama: Erişkinlerde 4-6 mg (potens) mitomisin C haftada bir ya da iki defa i.v. olarak uygulanır. Arka arkaya uygulama: Erişkinlerde 2 mg (potens) mitomisin C günde bir defa i.v. olarak uygulanır. Aralıklı yüksek doz uygulama: Eriskinlerde 10-30 mg (potens) mitomisin C 1-3 (veya daha fazla) haftalık aralarla i.v. olarak uygulanır. Diğer antikanser […]

Leave a Comment

NAVELBINE (Enjektabl Flakon)

Kullanım Şekli: Monoterapide normal doz haftada bir uygulanan 25-30 mg/m2’dir. Kombine terapide, doz ve uygulama sıklığı takip edilecek protokole göre belirlenir. Enjekte edilecek doz, enjeksiyon suyu içinde seyreltilerek (125 ml gibi), kısa sürede verilmelidir (15-20 dakika). Belirtilen doz aşılmamalıdır. Endikasyonları: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde lokal ileri unrezektabl (Evre III B) ve metastatik (Evre IV) hastalıkta […]

Leave a Comment

NAVELBINE (Yumuşak Kapsül)

Kullanım Şekli: Eğer hasta kapsülü yanlışlıkla çiğner ya da emerse, ağız suyla ya da tercihen tuzlu bir solüsyonla çalkalanır. Kapsülün herhangi bir şekilde kesilmesi ya da zarar görmesi durumunda, dışarı çıkan sıvı tahriş edici bir sıvı olup, deri, mukoza ya da gözlere teması durumunda zarar verebilir. Hasar görmüş olan kapsüller yutulmamalı ve uygun bir biçimde imha […]

Leave a Comment

ONCOCARBİN (Flakon)

Kullanım Şekli: Tek başına: Yumurtalık kanserinin tekrar ettiği hastalarda 4 haftada bir 360 mg/m2 i.v. olarak uygulanır. Siklofosfamid ile kombinasyon terapisi: Önceden tedavi görmemiş ilerlemiş yumurtalık kanseri hastalarında; karboplatin, 300 mg/m2 i.v. 4 haftada 1 kez (bu kür 6 defa tekrarlanır) ve siklofosfamid, 600 mg/m2 i.v. 4 haftada 1 kez (bu kür 6 defa tekrarlanır). […]

Leave a Comment

PARAPLATIN RTU (Enjektabl Flakon)

Kullanım Şekli: Tek İlaç Tedavisi: Tek başına reküran over kanseri olan hastalarda 4 haftada bir haftanın 1. günü i.v. yoldan 360 mg/m2 dozda etkilidir. Ancak, genellikle nötrofil sayısı en az 2.000 ve trombosit sayısı da en az 100.000 oluncaya kadar tek başına intermittan uygulanmamalıdır. Siklofosfamid ile Kombinasyon Tedavisi: İlerlemiş over kanserlerinin kemoterapisinde, daha önce tedavi […]

Leave a Comment

EPIRUBICIN (Flakon)

Kullanım Şekli: Monoterapi: Erişkinler için önerilen doz, 60-90 mg/m2’dir. İlaç i.v. olarak 3-5 dakikalık bir sürede enjekte edilmeli ve tedavi hastanın hematomodüler durumu da gözönüne alınarak, 21 günde bir tekrarlanmalıdır. Kemik iliği fonksiyonu bozulmuş olanlara daha düşük dozlar uygulanması (60-70 mg/m2) önerilir. Bir devrede uygulanacak total doz, birbirini takip eden 2-3 güne bölünerek verilebilir. İlaç […]

Leave a Comment

EBETAXEL (IV Flakon)

Kullanım Şekli: Over kanserinin primer tedavisi: Tedavi kürleri arasında 3 haftalık intervallerle, 24 saatte uygulanan 135-175 mg/m2 paklitaksel ve bunu takiben 75 mg/m2 sisplatin uygulaması içeren bir kombinasyon rejimi önerilmektedir. Over ve meme kanserinin ikinci sıra tedavisi: Tedavi kürleri arasında 3 haftalık intervallerle, 3 saat içerisinde uygulanan 175 mg/m2’dir. İlerlemiş küçük hücreli olmayan akciğer kanseri […]

Leave a Comment

BLEOLEM (Ampul)

Kullanım Şekli: Total doz 300 mg’dır. Bu doz haftada 1-2 kez 10-20 mg/m2 olarak uygulanır. 400 mg total dozdan fazla kullanımlarda pulmoner toksisite insidansı şiddetle artacağından çok dikkatli olunmalıdır. Uygulamalar i.v., i.m., i.a. ve s.c. olarak gerçekleştirilir. Endikasyonları: Skuamöz Hücreli Kanserler: Deri kanserleri, baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri, uterus serviksi kanseri. Lenfomalar: Hodgkin hastalığı, retikülosarkom, lenfosarkom. […]

Leave a Comment

BLEOCIN-S (Ampul)

Kullanım Şekli: Total doz 300 mg’dır. Bu doz haftada 1-2 kez 10-20 mg/m2 olarak uygulanır. 400 mg total dozdan fazla kullanımlarda pulmoner toksisite insidansı şiddetle artacağından çok dikkatli olunmalıdır. Uygulamalar i.v., i.m., i.a. ve s.c. olarak gerçekleştirilir. Endikasyonları: Skuamöz Hücreli Kanserler: Deri kanserleri, baş-boyun kanserleri, akciğer kanseri, uterus serviksi kanseri. Lenfomalar: Hodgkin hastalığı, retikülosarkom, lenfosarkom. […]

Leave a Comment